Uutiskirje

Osallistumisehdot


Kelpoisuusehdot Meet and Code -avustukseen

Vain voittoa tavoittelemattomat organisaatiot seuraavista maista ovat kelpoisia hakemaan Meet and Code -avustuksta: Itävalta, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasavalta, Kypros, Tanska, Viro, Ranska, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Kazakstan, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ukraina. Kaikkien ideoitujen digitaalisten ja koodaustapahtumien tulisi tapahtua aikavälillä 1.9.-31.10.2020 ja yhdenmukaisesti EU:n koodausviikon kanssa. Tapahtumien tulee olla 8-24-vuotiaille lapsille ja nuorille ja niiden tulee olla osallisujille ilmaisia. Lisätietoja löydät ‘Rahoituskriteerit projekti-ideoiden valinnalle’ -osiosta.

Ketkä ovat Meet and Coden taustalla?

Meet and Coden taustalla ovat SAP, Haus des Stiftens gGmbH ja TechSoup Europe -verkoston paikallinen kumppani. Vuonna 2020 Saksan liittovaltion sisä-, rakennus- ja yhteisöministeriö (BMI) tuli mukaan ohjelmaan Saksan EU-puheenjohtajakaudella sekä se jälkeen keskittyen erityisesti muihin EU-maihin. SAP ja BMI mahdollistaa Meet and Code -ohjelman taloudellisen tuen ja muiden resurssien avulla voittoa tavoittelemattomille organisaatioille.

Haus des Stiftens gGmbH on vastuussa ohjelmasta, projektien valinnasta Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä sekä projektin johtamisesta ja rahoituksen koordinoimisesta yhdessä TechSoup Europe -verkoston kumppanien kanssa. TechSoup Europen kumppanit ovat vastuussa maansa projektin koordinoimisesta ja rahoitettavien projektien valitsemisesta. Meet and Code on kehitetty Haus des Stiftensin ja SAP:n yhteistyönä.

Hakijaorganisaatioiden validointi

Organisaatioiden, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan Meet and Code -avustusta, on ensin rekisteröidyttävä Meet and Codeen ja heidän hyväntekeväisyysjärjestön asemansa tarkastetaan. Tämä validointi tehdään TechSoup Europen verkoston kumppanin toimesta hakijan maassa.

Organisaation valtuutettujen edustajien on toimitettava tiedot organisaatiostaan ja annettava yksityiskohtainen kuvaus tapahtuman ideasta sekä voimassa olevat yhteystiedot. Jokaisella organisaatiolla on oikeus lähettää useampi kuin yksi tapahtumaidea, mikäli siihen sisältyy merkittävästi erilaisia hankkeita.

Ideoiden lähettämisen aikataulu

Organisaatiot voivat lähettää tapahtumaideoitaan välillä 01.06.2021 ja 15.09.2021. Ratkaiseva tekijä, joka antaa paikalliselle kumppanille mahdollisuuden arvioida ideaa, on toimitettujen tietojen ja toimitettujen asiakirjojen kattavuus rekisteröinnin päättymiseen saakka.

Evaluating an Event Idea

Haus des Stiftens GmbH tai tarvittaessa sen kumppani TechSoup Europe -verkossa arvioi jokaisen tapahtumaidean. Neljän viikon kuluttua organisaation edustajalle ilmoitetaan sähköpostitse, rahoitetaanko ehdotettu ehdotus vai ei.

Jos idea hylätään, paikallinen TechSoup Europe -kumppani voi organisaation pyynnöstä jakaa hylkäämisen syyn vastuuhenkilön kanssa. Organisaatio voi lähettää idean uudelleen, kun se on tarkistettu. Jos se hylätään uudelleen, ideaa ei voi enää lähettää uudelleen.

Lähettämällä ideoita hakija suostuu siihen, että jokainen hyväksytty ja sponsoroitu tapahtumaidea julkaistaan automaattisesti verkkosivustolla www.meet-and-code.org ja se näkyy kaikille käyttäjille.

Rahoitettujen tapahtumien suorittamisjakso

Rahoitetun tapahtuman on tapahduttava 1. syyskuuta - 31. lokakuuta 2021.

Meet and Code -avustuksen määrä

Jokainen rahoitukseen hyväksytty tapahtumaidea saa 500 € sen toteuttamiseksi. Haus des Stiftens gGmbH pidättää oikeuden suurentaa tai vähentää rahoituksen määrää yksittäisissä tapauksissa.

Rahoitusperusteet toimitettujen hankeideoiden valinnalle

Seuraavat peruskriteerit koskevat tapahtumaideaa:

 1. Esitetyn tapahtumaidean tarkoituksena on innostaa ja esitellä nuorille tekniikan ja koodauksen maailmaa. Jokaisen tapahtuman on pyörittävä tekniikan ja koodauksen aiheiden ympärillä.
 2. Tapahtuma on toteutettava 1. syyskuuta ja 31. lokakuuta 2021 välisenä aikana.
 3. Meet and Coden rahoittaman tapahtuman on oltava osallistujille ilmainen.
 4. Kohderyhmä on 8–24-vuotiaat lapset ja nuoret.

Tukikelpoiset hakijat: Vain voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat esittää ideoitaan maansa Meet and Code -sivuston kautta.

 1. Tapahtumat aloittaa, hallinnoi ja johtaa järjestäjä itse. Lähettävä voittoa tavoittelematon organisaatio on vastuussa kaikesta, mikä tapahtuu projektin suunnittelun, organisoinnin, toteuttamisen ja seurannan aikana.
 2. Varat maksetaan vain hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka pystyvät osoittamaan voittoa tavoittelemattoman asemansa. Todisteet on toimitettava validointiprosessin aikana, minkä TechSoup Europe -verkostokumppani suorittaa hakijaorganisaation maassa.

Perusvaatimusten lisäksi vuodelle 2021 sovelletaan seuraavia sääntöjä:

 1. Kaikki tapahtumaideat on toteutettava virtuaalisesti.
 2. Tapahtuma on suunniteltava vähintään 90 minuutin ajaksi. Tämä aika voidaan saavuttaa yhdessä istunnossa tai se voidaan jakaa useampaan istuntoon.
 3. Live-tapahtumat on suunniteltava vähintään 10 osallistujalle.
 4. Tapahtumien muoto voi olla
  a) Live-tapahtuma, esim. webinaari tai virtuaalinen koodauspaja
  b) ”Ei-live-tapahtuma”, joka sisältää vuorovaikutusta, esim. MOOC-kurssi live-UKK-istunnoilla.

Huomaa, että rahoitusta voidaan käyttää vain tapahtumiin liittyviin menoihin, toisin sanoen:

 1. kouluttaja työpajaan
 2. online-opetusvälineiden lisenssi
 3. Oppimateriaalit osallistujille, mukaan lukien kuratointi ja lähetys, esim. työkirjat tai -laitteet
 4. viestintä tavoittamaan potentiaaliset osallistujat, esim. lehtinen, juliste, verkkomarkkinointi
 5. Ammattimainen ulkoinen tuki mahdollistamaan verkkotapahtuma, esim. tekninen tuki. Vuokra tarvittavasta tilasta esimerkiksi teknisen infrastruktuurin vuoksi

Haus des Stiftens gGmbH tai tarvittaessa sen kumppani TechSoup Europe -verkostossa päättää oman harkintansa mukaan rahoituksesta, kun organisaatio on täyttänyt valintaperusteet.

Hylkäämiselle ei ole automaattista oikeutta eikä hakijalla ole laillista oikeutta avustukseen. Myöskään velvollisuutta suorittaa ei ole, kun rahoitusperusteet ovat täyttyneet.

Poissulkemisperusteet

Seuraavat tapahtumaideat eivät kuulu rahoituksen piiriin:

 • Tapahtumia ei ole kehitetty ja toteutettu yhdessä osallistujamaassa
 • Poliittiset tai uskonnolliset aloitteet
 • Hankkeet, jotka hyödyttävät vain yksilöitä
 • Projektit, jotka eivät liity Meet and Code -hankkeeseen

Raportointivelvollisuus

 1. Rahoitetuista tapahtumista

  Jokainen rahoitettu organisaatio on velvollinen vastaamaan raportointiselvitykseen. Selvitys koostuu kahdesta kyselystä, toinen täytetään ennen ja toinen jälkeen tapahtuman ajankohdan. Jokaiselle organisaatiolle on yksi selvitys, riippumatta organisaation järjestämien tapahtumien määrästä. Selvityspohja lähetetään rahoitettujen tapahtumien yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin ennen 1.9.2021.

  Selvityksen tulee sisältää vähintään nämä tiedot:

  • Organisaation nimi
  • Tapahtuman nimi
  • Tapahtuman sijainti
  • Tapahtuman päivämäärä
  • Tapahtuman luonne
  • Osallistujien määrä ja sukupuoli
  • Organisaation digitalisoinnin tason itsearviointi
  • Palaute Meet and Code -ohjelmasta

  Raportointiselvityksen lisäksi tapahtumassa on osallistujien kysely, joka on suunnattu tapahtuman osallistujille. Rahoitettua organisaatiota pyydetään täyttämään tätä kyselyä osallistujien kanssa tapahtuman alussa ja lopussa. Tämä kysely on vapaaehtoinen.

  Toimittaessaan informaatiomateriaalia, erityisesti kuvia, videoita tai nimiä, organisaatioiden on noudatettava sovellettavia lakeja ja vapautettava Haus des Stiftens gGmbH: n ja sen kumppanit kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista, esimerkiksi tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien, muiden teollisoikeuksien tai muiden oikeuksien ja korvauksien osalta. Suostumuksia saatetaan tarvita kuvattujen henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi (etenkin alaikäisten tapauksessa heidän vanhempiensa allekirjoituksella).

 2. Tietoja taloudellisten resurssien käytöstä; Lahjoitusvahvistus

  Rahoitettujen organisaatioiden Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä on toimitettava Haus des Stiftens gGmbH: lle vahvistus Meet and Code -ohjelman puitteissa saadusta lahjoituksesta. Muissa maissa rahoitetut organisaatiot saattavat joutua lähettämään sähköpostissa tietyn lomakkeen TechSoup Europe -verkoston asianomaisille kumppaneille, jotka vahvistavat heidän lahjoituksensa.

 3. Dokumentoinnin määräaika

  Rahoitetun voittoa tavoittelemattoman organisaation on toimitettava lahjoitusvahvistus 14 päivän kuluessa tapahtuman päättymisestä. Rahoitettujen voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden on suoritettava raportointikysely 48 tunnin sisällä tapahtuman päättymisestä.

 • Prizes: Kunkin luokan kolme finalistia palkitaan kutsulla palkinnon lopputapahtumaan, joka pidetään virtuaalisesti tai paikan päällä ja joka sisältää ohjelmaa ja työpajan. Jos tapahtuma on paikan päällä, korvataan matkakulut, majoitus ja ateriakorvaus. Kaksi henkilöä per organisaatio voi osallistua palkintojen päätöstapahtumaan. Kunkin kategorian ensimmäinen saa 2 000 euron lisäpalkinnon.
 • Oikeussuojakeinot ja vastuu: Järjestäjä ei ota vastuuta matkasta palkintojen päätöstapahtumaan. Oikeudellinen turvautuminen ei ole mahdollista.
 • Julkinen viestintä

  Hankekumppanilla on oikeus käyttää täysimääräisesti edellä mainittuja raportteja ja kyselyjen tuloksia, mukaan lukien toimitettu informaatio, sekä tietoa palkintogaalaan osallistujista ja palkinnon saajista sekä niihin liittyvistä tapahtumaideoista - osana omaa raporttiaan. Hakija suostuu tähän lähettämällä ideoita ja antamalla lisätietoja osallistumisensa aikana.

  Meet and Code -idean lujittamiseksi organisaatioiden on käytettävä Meet and Code -logoa sponsoroituihin tapahtumiin liittyvässä suhdetoiminnassa. Tunnuksen oikea käyttö selitetään tyylioppaassa. Logon käyttö on dokumentoitava sähköpostitse osoitteeseen contact@meet-and-code.org  Lisäksi suosittelemme organisaatioita käyttämään ohjelman hashtagejä: #meetandcode #codeEU ja # sap4good viestinnässään sosiaalisissa mediassa. Meet and Code tarjoaa sosiaalisen median seinän, joka nostaa esiin kaikki postaukset mainitujen hashtagien avulla ja esittelee ne Meet and Code -sivustoilla.

  Velvollisuudet; Vastuu

  Meet and Code tapahtuu yhdenmukaisesti EU: n Code Week -viikon kanssa, ja sen tavoitteena on vahvistaa tätä Euroopan laajuista aloitetta. Siksi kehotamme kaikkia rahoitettavia voittoa tavoittelemattomia organisaatioita rekisteröimään Meet and Code -tapahtumat myös EU Code Week -verkkosivuilla.

  Tapahtumaidean esittänyt voittoa tavoittelematon organisaatio on vastuussa projektin toteuttamisesta. Ohjelman kumppanit eivät millään tavoin ota vastuuta hankkeesta tai sen toteutuksesta. Ohjelman kumppanit eivät ole vastuussa vahingoista, menetyksistä, vammoista tai laiminlyönneistä, joita osallistujille, kolmansille osapuolille tai oikeushenkilöille aiheutuu rekisteröinnin tai hankkeen toteuttamisen vuoksi. Ohjelman kumppanit eivät myöskään ole vastuussa hankkeen osallistujille tai sen toteuttamisesta johtuvista lakisääteisistä velvoitteista riippumatta siitä, liittyvätkö velvoitteet rahoitustarpeisiin vai ei.

  Ohjelman kumppanit eivät ole vastuussa tietokoneille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat osallistumisesta tai materiaalin lataamisesta Meet and Code -ohjelman yhteydessä.

  Peruutetut projektit; Jäävät määrärahat

  Jos hanketta ei toteuteta jostakin syystä tai jos jäljelle jää varoja hankkeen toteuttamisen jälkeen, hakijan on ilmoitettava tästä Haus des Stiftensille ilman aiheetonta viivytystä ja he voivat ehdottaa vastaavia hankkeita, jotka voitaisiin rahoittaa tällaisilla jäljlle jääneillä varoilla.

  Haus des Stiftensin harkinnan mukaan kaikki jäljellä olevat varat on joko palautettava Haus des Stiftensille (tai vastaavalle Tech Soup-partneriorganisaatiolle) tai käytettävä kuluvan kalenterivuoden aikana kaikkien sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti hyväntekeväisyyshankkeisiin, jotka ovat samanlaisia kuin toimitettu projekti (ohjelmointiteemat). Jälkimmäisessä tapauksessa hakija sitoutuu varmistamaan ja kantamaan vastuun siitä, että näitä jäljellä olevia varoja voidaan käyttää vain hyväntekeväisyystarkoituksiin. Jos varoja käytetään vastaavaan projektiin, hakijan velvollisuus ilmoittaa tällaisten taloudellisten resurssien käytöstä ilman aiheetonta viivytystä pysyy voimassa.