Newsletter

Python

Autorzy przygotowali dziesięć rozdziałów dotyczących nauki Pythona, z których dowiemy się podstawowych informacji na temat języka. Znajdziemy w nim zastosowania i przykłady użycia zewnętrznych bibliotek, które “otwierają drzwi do prawdziwego oblicza programowania”.


Enlace

http://davinci.mimuw.edu.pl/samouczek-python/python

Grupos objetivos

Adolescentes (13-17), Jovenes (18-24)

Tipo de contenido

Otros

Temas relacionados

Lenguajes de programación

Nivel de dificultad de este contenido.

Principiante, Medio