Newsletter

PythonGUI - Izrada grafičkog sučelja u Pythonu

Istraživački centar mladih

Descripción Cilj radionice je pružiti praktična znanja programskog jezika Python koja se mogu koristiti za izradu aplikacija s grafičkim sučeljem. Tijekom radionice koristit ćemo biblioteku PySide6 kako bi izradili konkretne primjere aplikacija.

Koristiti ćemo platformu za online diskusiju te dodatne alate za koje će sudionici dobiti više detalja putem emaila nakon prijave. Potruditi ćemo se da radionica bude što više interaktivna te ćemo ponuditi male projekte koje sudionici mogu napraviti nakon radionice za bolje usvajanje znanja.

Ciljna grupa su učenici srednjih škola, no mogu se javiti i ostali zainteresirani.

Detalji o prijavi biti će objavljeni na stranici Istraživačkog centra mladih icm.hr, a svi materijali s radionice će biti naknadno javno dostupni na Github repozitoriju Istraživačkog centra mladih https://github.com/IstrazivackiCentarMladih


Edad media del grupo 15 - 24

Dificultad

Tipo Evento online

Fecha 22.10.2021    14:30 - 16:00

Número máximo de participantes 30 ¿Quieres participar? Por favor, ponte en contacto con Techsoup Spain.

La participación en el evento es gratuita


Contacto Istraživački centar mladih Website: http://icm.hr/
Correo electrónico de la persona de contacto: mail@icm.hr

Compartir en las redes sociales