Newsletter

Spoznajmo WiFi omrežja

Zavod Jerbas

Descripción Za delavnico udeleženci potrebujejo napravo: https://mikrotik.com/product/RB931-2nD s katero izvajamo učenje o tem, kako delujejo wi-fi omrežja. Spoznamo se s standardi, frekvenčnimi področji, vzpostavljamo dostopne točke, vzpostavimo hot-spot s prijavo uporabnikov, povezujemo v brezžične mostove (bridging) – opremo postavimo v delovanje AP in Station tako, da deluje kot dostopna točka ali odjemalec. Delavnica je interaktivna in spodbuja uporabnike k sodelovanju – uspešna postavitev sistema jim namreč omogoči dostop do interneta.
Starostna skupina udeležencev : od 16 do 24 let.
Naš dogodek je posebej usmerjen v starejšo starostno skupino udeležencev, saj razumevanje tega področja zahteva nekoliko predznanja.
Želja in cilj delavnice je, da udeleženci samostojno vzpostavijo wi-fi točko in jo (po lastni presoji) delijo s skupnostjo.
Cilj dogodka je razumevanje in vzpostavitev wi-fi omrežja.
Metode dela so razlaga in preizkus pridobljenega znanja na napravi mikrotik.


Edad media del grupo 16 - 24

Dificultad

Tipo Evento online

Fecha 21.10.2020    17:00 - 18:30

Número máximo de participantes 12 ¿Quieres participar? Por favor, ponte en contacto con Techsoup Spain.

La participación en el evento es gratuita
Meet and Code Award Community

Contacto Zavod Jerbas Website: www.e-center.si , www.zavodjerbas.com
Correo electrónico de la persona de contacto: info@e-center.si

Compartir en las redes sociales