Infoleht

Meist

Meet and Code projektiidee

Meet and Code projekti taga on SAP, Haus des Stiftens gGmbH ja TechSoup Europe võrgustiku riikide partnerid. 2020. aasta projekti raames kaasati Saksamaa föderaalne sise-, ehitus- ja kogukonnaasjade ministeerium (BMI) partneriks, kui Europpa Liidu eesistujariik, keskendudes EL-riikidele. SAP ja BMI võimaldavad mittetulundusühingutele, rahalise toetuse ning muude ressursside kaudu, Meet and Code algatust. Haus des Stiftens gGmbH vastutab nii algatuse eest, kui ka projektide valimise eest Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. Samuti projekti üldise juhtimise ja TechSoup Europe´i võrgustiku partnerite rahastamise koordineerimise eest. TechSoup Europe'i partnerid vastutavad vastavas riigis Meet and Code algatuse koordineerimise eest ning samuti valivad välja üritused, mida SAP rahastama hakkab. Haus des Stiftens ja SAP töötasid ühiselt välja Meet and Code projekti.

Saksamaal tegutsev heategevuslik firma Haus des Stiftens haldab IT-portaali Stifter-helfen Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. IT-portaal Stifter-helfen pakub nende riikide mittetulundusühingutele toetusi erinevatele toodetele ning samuti eritingimusi tuntud IT-ettevõtetelt ning moodsate tehnoloogiate alaseid teadmisi. Saksamaal käivitati see IT-portaal 2008. aastal, Austrias 2012. aastal ja Šveitsis 2013. aastal.

TechSoup Europe on osa TechSoup Global Network võrgustikust, üheskoos 24 partnerorganisatsiooniga, mis esindavad paljusid erinevaid valdkondi: suutlikkuse suurendamine, kodanikuühiskonna kaasamine, sotsiaalne innovatsioon või digitaalne kaasatus. Seejuures aitab see võrgustik 48 Euroopa riigis, enam kui 400 000 mittetulundusühingut oma suutlikkuse suurendamisel. Samuti varustab TechSoup´i võrgustik muutuste loojaid IT-toodete, teadmiste ja teenustega, et neil oleks võimalik saada kasu tehnoloogiast ning mis aitaks neil keskenduda oma missioonile teha sotsiaalseid muutusi.

Eesmärk

Meet and Code projekti eesmärk on tutvustada 8–24-aastastele lastele ja noortele tehnoloogia ja kodeerimise maailma. Ürituste eesmärk on näidata noortele, kui lõbus võib olla kodeerimine ja kuidas see aitab ellu viia nende ideid. Neil on võimalus õppida, kuidas tehnoloogia töötab ning kuidas IT mõjutab meie igapäevast elu. Uurides tehnoloogia- ja digiteemade valdkondi ning loovat kodeerimist, julgustatakse noori arendama tänapäeva maailmas vajalikke digitaalseid oskusi.

Idee

Euroope Liidu koodinädala algatuse käivitasid 2013. aastal Young Advisors. See on endise EL-i digitaalarenguvoliniku Neelie Kroesi nõuanderühm, mida toetab Euroopa Komisjon. Sel aastal toimub EL koodinädal ajavahemikul 9.-24. Oktoober 2021.

Meet and Code toetab igasuguseid teaduse ja tehnoloogiaga seotud üritusi, mis on kooskõlas EL koodinädalaga - kuni 500 € stardirahaga ürituse kohta. Meet and Code üritused toimuvad 1. septembrist kuni 31. oktoobrini 2020. Lisaks toetame nii ürituste korraldajaid, kui ka koolitajaid, kogudes ja jagades sisu ja ressursse Meet and Code Inspiratsiooni Raamatukogus.

Sihtgrupp

Ürituste sihtrühmaks on 8–24-aastased lapsed ja noored, kellele on plaan tutvustada tehnoloogia ja kodeerimise maailma.

 

Ürituste korraldajad

Erinevad sotsiaalsed rühmad nagu näiteks koolid, IT-spetsialistid, ettevõtted või arvutiklubid, võivad sihtrühma jaoks üritusi kavandada ning neid ka ellu viia. Rahalise toetuse saamiseks peab ürituse elluviija ja korraldaja siiski olema heategevusorganisatsioon, näiteks kooli arendusühing.

Taotlused

Ürituste ideid saab veebis esitada aadressil www.meet-and-code.org 1. juunist kuni 8. septembrini 2021. Organisatsioonid võivad esitada ka mitu erinevat ürituse ideed. TechSoupi partner hindab iga ürituse ideed eraldi. Parimatele ideedele antakse toetusraha kuni 500 €.

Lisateavet osalemistingimuste kohta leiate siit.

Ürituste formaat

Võimalike ürituste hulka kuuluvad hakatonid, kodeerimise õpitoad, loengud, filmiüritused, võistlused, kodeerimisõhtud, robootikatunnid või mõnes muus formaadis läbi viidav üritus.

Palun pange tähele! Sel aastal toimub Meet and Code ainult veebis, seega finantseeritakse ainult veebisündmusi.

Kui otsite ürituse esitluse või töötoa jaoks inspiratsiooni või huvitavaid ressursse, külastage meie Meet and Code Inspiratsiooni Raamatukogu.

Riigid

Meet and Code´i algatus toetab digitaalseid ja kodeerimis teemalisi üritusi järgmistes riikides: Austrias, Belgias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Bulgaarias, Horvaatias, Küprosel, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Kasahstanis, Lätis, Leedus, Luksemburgis, Maltal, Hollandis, Norras, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Venemaal, Serbias, Slovakkias, Sloveenias, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis, Ühendkuningriikides ja Ukrainas.

Meie Meeskond

Saage tuttavaks kõikide organisatsioonide meeskonnaliikmetega, kes on Meet and Code projekti  taga. Oleme vastutavad üleeuroopalise algatuse koordineerimise eest.

Meet and Code Meeskond  2019. aasta Auhinna nädalavahetusel. Paremalt: Michał Szwarc, TechSoup Europe; Clemens Frede, Stifter-helfen; Claire Gillissen-Duval, SAP; Philip Träutlein, SAP; Ania Lenartowicz, TechSoup Europe; Gabriele Hartmann, SAP; Lisa Gerstner, Stifter-helfen; Dennis Messer, Innofabrik; Mario Strasser, Stifter-helfen; Jerzy Nowak, TechSoup Europe.

Saa tuttavaks sinu riigi kohaliku meeskonnaga!  Elerin ongi see  ainuke inimene Eesti meeskonnas, kes tagab selle, et saad mugavalt taotleda oma riigis Meet and Code algatuse põhist toetust ning samuti pakub ta sulle kogu protsessi vältel vajalikku tuge.

Photo of the Meet and Code Team in Estonia