Nyhedsbrev

Istraži uz Python

Istraživački centar mladih

Beskrivelse Cilj radionice je pružiti praktična znanja programskog jezika Python koja se mogu koristiti za analizu podataka. Podatke koje ćemo koristiti su iz različitih disciplina znanosti te ćemo se baviti analizom klimatskih promjena, analizom fizikalnih pojava te kretanjem svjetske populacije.
Analizom podataka možemo bolje razumijeti svijet koji nas okružuje te možemo donositi bolje odluke i zaključke. Takva znanja su korisna u mnogim disciplinama (znanost, politika, sport itd.) te postaju sve važnija u društvu.

Koristiti ćemo platformu za online diskusiju te dodatne alate za koje će sudionici dobiti više detalja putem emaila nakon prijave. Potruditi ćemo se da radionica bude što više interaktivna te ćemo ponuditi male projekte koje sudionici mogu napraviti nakon radionice za bolje usvajanje znanja.

Ciljna grupa su učenici srednjih škola, no mogu se javiti i ostali zainteresirani.

Detalji o prijavi biti će objavljeni na stranici Istraživačkog centra mladih icm.hr, a svi materijali s radionice će biti naknadno javno dostupni na Github repozitoriju Istraživačkog centra mladih https://github.com/IstrazivackiCentarMladih


Aldersgruppe 12 - 18

Sværhedsgrad

Type Online-event

Dato 16.10.2020    17:00 - 19:00

Maks. deltagere 15 Vil du deltage i? Kontakt vores lokale kontaktperson.

Deltagelse er gratis.
Meet and Code Award Code for the Planet

Kontakt Istraživački centar mladih Hjemmeside: http://icm.hr/
Kontaktpersonens mail: mail@icm.hr

Del på sociale medier