Newsletter

Robofotbal

Zakladni skola Otevreno, z. s.

Beschreibung METODA
Děti se rozdělí do konstrukčních a programovacích týmů.
Nejprve konstruují funkčního robota ze stavebnice Lego Boost, který umožňuje pohyb po podlaze a pohyb dalších konstrukčních prvků, které pomáhají pohybovat balónkem.
Potom programují v programovacím jazyce Scratch 3 (pro mladší děti bychom mohli využít přímo rozhraní Lego Boost, které je ještě jednodušší) pohyb robota a jeho součástí.
Nakonec se uskuteční soutěžní zápas mez jednotlivými týmy. O přestávkách mohou týmy optimalizovat svá konstrukční i programátorská řešení. Starší děti budou vedeny ke složitějším řešením (např. robot nenarazí ve směru jízdy do jiného robota apod.)
Budou přítomni dva lektoři.

CÍL
Seznámit se s programovacím prostředím Scratch 3.
Představit kroužek Robotika a programování.
Děti na konci workshopu budou umět:
- řadit jednotlivé bloky do kódu
- pracovat s různými druhy bloků (pohyb, vzhled, proměnné a operátory)

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti ve věku 8 - 15 let z okolí školy. Programovací prostředí Scratch 3 je skvělé pro tuto věkovou skupinu, protože je graficky zajímavé, programování je jednoduché a děti okamžitě vidí výsledky svého snažení. Programovat robota, který hraje fotbal, je bude bavit.Veranstaltungsort

Altersgruppe 8 - 15

Schwierigkeitsgrad

Typ Offline-Event

Datum 30.09.2022    14:30 - 16:30

Adresse Miroslava Soumara 2
29471 Benátky nad Jizerou

Max. Teilnehmerzahl 25 Ihr möchtet am Event teilnehmen? Dann kontaktiert bitte den unten genannten Ansprechpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos.


Kontakt Zakladni skola Otevreno, z. s. Website: www.zsotevreno.cz
E-Mail des Ansprechpartners: marek.fajfr@otevrenozs.cz

Auf Social Media teilen