Newsletter

Transverzalne digitalne kompetencije

Istraživačko-edukativni centar

Beschreibung Onlajn obuka za osnaživanje prenosivih (transverzalnih) veština mladih – sa posebnim fokusom na digitalne transverzalne veštine ima za cilj osnaživanje komunikacijskih, organizacionih i ličnih veština u onlajn radnom okruženju.
Teme i sadržaj obuke: Šta su prenosive (transverzalne) veštine? Razlozi za unapređivanje prenosivih veština u kriznim situacijama. Značaj prenosivih veština za rad u onlajn okruženju. Osnaživanje prenosivih veština. Unapređivanje komunikacijskih (prezentovanje, javni nastup, aktivno slušanje, asertivnost, solidarnost, uspešna komunikacija u onlajn okruženju), organizacionih (IKT-a za uspešnije planiranje i organizovanje) i ličnih veština (upravljanje stresom, pouzdanost, tačnost, odgovornost).
Transverzalne digitalne veštine: IT i kompjuterske veštine iz oblasti informacionih i komunikacijskih tehnologija: korišćenje kompjutera radi pronalaženja, pristupanja, čuvanja, proizvođenja, predstavljanja i razmene informacija i radi komuniciranja i učešća u mrežama saradnika preko interneta. Upoznavanje učesnika/učesnica sa platformama/onlajn alatima za samostalnu izradu mobilnih aplikacija i softvera prilagođenih sopstvenim potrebama. Predavači su doktori nauka.


Altersgruppe 16 - 24

Schwierigkeitsgrad

Typ Online-Event

Datum 19.10.2020    17:00 - 19:00

Max. Teilnehmerzahl 50 Ihr möchtet am Event teilnehmen? Dann kontaktiert bitte den unten genannten Ansprechpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos.


Kontakt Istraživačko-edukativni centar Website: http://www.rec.org.rs
E-Mail des Ansprechpartners: jpivan@sezampro.rs

Auf Social Media teilen