Newsletter

„Момичета – на далечни разстояния, в кода един до друг”

Bulgarski daritelski forum

Beschreibung В рамките на един ден, момичета на възраст 2-7 клас от две или повече различни училища, ще се учат да кодират и програмират робот, който преди това са конструирали и ще имат възможността да се запознаят отблизо с езика за програмиране на LEGO-Роботи – LEGOMINDSTORMSС. Учениците от две или повече различни училища ще се учат заедно да кодират и програмират робот чрез постоянна on-line връзка, благодарение на която ще се чуват и виждат с помощта на лаптоп и проектор в реално време. Ще имат възможност да конструират и подобрят робот, който след това ще трябва да програмират да извършва определени социални мисии по готово поле.

Altersgruppe 8 - 14

Schwierigkeitsgrad

Typ Online-Event

Datum 14.10.2019    13:00 - 16:00

Max. Teilnehmerzahl 40 Sie möchten am Event teilnehmen? Dann kontaktieren Sie bitte den unten genannten Ansprechpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos.
Meet and Code Award Girls do IT!

Kontakt Bulgarski daritelski forum Website: www.vlevski.com
E-Mail des Ansprechpartners: venelindachkov@abv.bg

Auf Social Media teilen