Newsletter

AMyZONE

Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab

Beschreibung AMyZONE ќе се спроведува во соработка со противпожарната единица во Тетово, составена од 25 ученици од основно училиште од различна возраст, етничка припадност и пол. Настанот ќе се одржи во неколку фази:
Фаза 1: ИДЕА: Пожарникарите ќе дадат краток вовед за тешкотиите во идентификувањето, евакуацијата на луѓето и гаснењето на пожарите на тешки достапни места.
Фаза 2: ДИСКУСИЈА. Претставникот на STEMLab ги објаснува можностите што модерната технологија ги нуди за овој проблем: сензори, кодирање, роботика и дронови.
Фаза 3: КОДИРЊЕ: На учениците поделени во 5 групи им се објаснува процесот на BLOCK-BASED-CODING и тие започнуваат да развиваат стратегии за решавање на проблемот со употреба на РОБОТ и ДРОН.
Фаза 4: ПРАКТИЧНА АРБОТА: Учениците практично ги тестираат своите програми.
Фаза 5: ЗАВРШУВА: Сите разговараме за тоа како модерната технологија може да ги реши проблемите во модерното време со помош на новата технологија.Veranstaltungsort

Altersgruppe 10 - 15

Schwierigkeitsgrad

Typ Offline-Event

Datum 13.10.2019    13:30 - 15:30

Adresse Противпожарна служба, ул.Видое Смилевски Бато бб, Тетово
1200 Тетово

Max. Teilnehmerzahl 24 Ihr möchtet am Event teilnehmen? Dann kontaktiert bitte den unten genannten Ansprechpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos.


Kontakt Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab Website: www.stemlab.org.mk
E-Mail des Ansprechpartners: info@stemlab.org.mk

Auf Social Media teilen