Oznámení o ochraně osobních údajů


Jako provozovatelé webových stránek www.meet-and-code.org máme v Haus des Stiftens gGmbH radost, že naše webové stránky používáte a zajímáte se o nás. Ochrana vašich osobních údajů při používání našich webových stránek je pro nás zásadní.

Tímto bychom vás rádi informovali o tom, které osobní údaje a pro jaké účely shromažďujeme v souvislosti s vaší návštěvou na našich webových stránkách.

Vzhledem k budoucím úpravám nabídek nebo změnám právních nebo úředních předpisů mohou být zásady ochrany osobních údajů občasně upravovány. Proto vás žádáme o pročtení zásad ochrany osobních údajů při každé vaší další návštěvě.

 1. Osobní údaje

  Osobní údaje jsou údaje, které obsahují informace o osobní nebo faktické situaci identifikované nebo identifikovatelné osoby. Mezi osobní údaje nepatří anonymizované nebo statistické údaje, na základě nichž nelze určit vaši identitu, nebo lze, avšak jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí.

  Naše webové stránky můžete v zásadě používat, aniž bychom byli schopni odhalit vaši identitu. Při používání našich webových stránek nicméně shromažďujeme níže uvedené údaje.

 2. Zpracování žádostí o finanční prostředky a přihlášení do Soutěže Meet and Code

  a) Abyste mohli s vaší organizací požádat o grant a účastnit se soutěže, musíte svou organizaci nejprve registrovat a nechat ověřit její neziskový status. Toto ověření provádí partnerská organizace ze sítě TechSoup Europe, která působí v zemi, ze které žadatel pochází (jejich seznam můžete nalézt zde ). Po ověření statutu neziskové organizace převede partnerská organizace informace o vaší organizaci poskytnuté během ověřovacího procesu a výsledek ověření nám k dalšímu zpracování.

  b) Ve vztahu k registraci vaší organizace (viz výše), zpracování vaší žádosti o poskytnutí finančních prostředků a účasti v soutěži Meet and Code shromažďujeme a zpracováváme různé údaje. Jedná se především o informace o vaší organizaci, ale částečně i o osobní údaje (jméno, e-mail, pozice v organizaci a telefonní číslo kontaktní osoby).

  Veškeré shromážděné údaje budou zpracovávány výlučně za účelem zajištění finančních prostředků a umožnění účasti v Soutěži Meet and Code.

  c) S výjimkou Německa, Rakouska a Švýcarska jsou za financování podpořených akcí zodpovědní partneři v jednotlivých zemích sítě TechSoup Europe. Pokud tedy vaše organizace sídlí mimo Německo, Rakousko a Švýcarsko, předáváme vaše osobní údaje za tímto účelem určeným partnerům z jednotlivých zemí sítě TechSoup Europe. Seznam partnerských organizací sítě TechSoup Europe najdete zde: http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/. V závislosti na tom, z jaké země pocházíte, se může stát, že vaše osobní údaje budou převedeny do země mimo Evropskou unii. U některých těchto zemí nezaručuje zatím Evropská komise adekvátní úroveň ochrany. Žadatelům z těchto zemí zaručujeme adekvátní úroveň ochrany my, a to tím, že naplňujeme standardní klauzule Evropské komise (standard clauses). Na vyžádání vám tyto klauzule poskytneme.

  d) My (pro žadatele z Německa, Rakouska a Švýcarska) a příslušné partnerské organizace sítě TechSoup Europe (pro žadatele z ostatních zemí) mohou při hodnocení vaší žádosti spolupracovat se společností SAP SE a/nebo s lokálními skupinami SAP společností (seznam všech skupin společností SAP najdete zde https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf). Tato spolupráce na hodnocení může znamenat, že spolupracujícím SPA společnostem budou předány některé vaše údaje.

  e) Právním základem ke zpracování vašich osobních údajů výše popsanými způsoby je článek 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení GDPR, tedy na základě našeho oprávněného zájmu k provozu projektu Meet and Code.

 3. Zpracování osobních údajů pro reportování, plánování a marketingové účely

  Osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s vaší žádostí o finanční prostředky, použijeme dále pro účely reportování a plánování. Můžeme je také využít k tomu, abychom vás informovali o souvisejících či podobných aktivitách organizace Haus des Stiftens gGmbH v budoucnu. Za tímto účelem vás můžeme kontaktovat také na e-mailové adrese, kterou jste nám poskytly v rámci žádosti o finanční prostředky (pokud toto použití povolují příslušné zákony a že jste k tomuto zpracování nepodali námitku). Pokud takový e-mail zašleme budeme se snažit sledovat, zda jste tyto e-maily otevřeli a na které odkazy jste v e-mailu klikli. Na základě těchto údajů se budeme snažit optimalizovat naši komunikaci směrem k vám tak, abychom zasílali pouze relevantní informace.

  Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno f) nařízení GDPR, tedy náš oprávněný zájem podporovat neziskové organizace a občanskou společnost vycházející z naší mise.

  Máte právo proti takovému zpracování vznést námitku, a to zasláním e-mailové žádosti na adresu czech-republic@meet-and-code.org.

 4. Zpracování osobních údajů pro účely optimalizace webových stránek

  Při návštěvě našich webových stránek ukládáme a zpracováváme různé údaje, abychom byli schopni analyzovat a optimalizovat naši činnost na internetu. K tomu používáme níže uvedené nástroje webové analýzy. Osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR za účelem zajištění systémové bezpečnosti (např. předcházení zneužití) a diagnostiky chyb. Shromažďujeme také statistiky marketingových činností, není-li to v rozporu s jakýmikoli převažujícími zájmy uživatele.

  a) Systémové logy

  Při návštěvě a používání našich webových stránek nejsou generovány žádné specifické protokolové informace (systémové logy), které by umožňovaly identifikaci jednotlivých uživatelů.

  Shromažďujeme pouze souhrnné informace o používání webových stránek pro statistické účely, z bezpečnostních důvodů (např. předcházení zneužití) a k diagnostice chyb pro optimalizaci našeho webu.

  b) Soubory cookies

  Soubory cookies jsou malé textové soubory odesílané z webového serveru do webového prohlížeče návštěvníka, zde uložené a připravené k následnému vyhledání. Tím je umožněna analýza používání webových stránek. Používáme tzv. session cookies, abychom vám návštěvu našich webových stránek zpříjemnili a umožnili použití konkrétních funkcí. Tyto jsou automaticky odstraněny při ukončení návštěvy stránek.

  Používáme však také dlouhodobé soubory cookies, které jsou primárně používány k tomu, abychom vám (jakožto návštěvníkovi našich webových stránek) byli schopni poskytnout opakující se nastavení. Dále nám umožňují analyzovat, jakým způsobem webové stránky používáte, a individuálně je přizpůsobit vašim potřebám.

  V tomto ohledu ukládáme údaje bez ohledu na vaši totožnost a nevytváříme žádné uživatelské profily.

  Ukládání souborů cookies si můžete v počítači deaktivovat tak, že jednoduše změníte nastavení prohlížeče. To však může za určitých okolností vést k omezení rozsahu nabízených on-line nebo našich služeb.

  c) Google Analytics

  Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro webovou analýzu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google").

  Google Analytics používá soubory cookies zmíněné výše v podsekci b). Váš webový prohlížeč přenáší informace vytvořené pomocí těchto cookies o tom, jak používáte tyto stránky, na servery v USA, kde jsou ukládány po 14 měsíců. Aktuálně neexistuje ze strany Evropské komise vyjádření, že USA nabízejí adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Společnost Google však splňuje požadavky tzv. EU-US Privacy Shield Framework sestavené Ministerstvem obchodu Spojených států. Více informací o této skutečnosti najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en.

  Více informací o tom, jak je ve službě Google Analytics nakládáno s osobními údaji najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

  Pokud nechcete, aby vaše osobní údaje byly tímto způsobem zpracovávány a předávány společnosti Google, můžete si stáhnout a nainstalovat tento plugin do svého prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  d) Měření konverzí Google

  Tyto webové stránky využívají on-line inzerční program Google AdWords a jeho měření konverzí. V případě, že uživatel klikne na reklamu poskytovanou společností Google, uloží se v prohlížeči cookie k měření konverzí. Platnost těchto souborů cookies činí 30 dnů. Neslouží k získání osobních identifikačních údajů. Navštívíte-li určitou stránku webu a platnost souborů cookies ještě nevypršela, Google i my jsme schopni zjistit, že jste na reklamu klikl a byl přesměrován na inzerovanou stránku. Každý klient služby Google AdWords má jiný soubor cookies. Proto je nelze sledovat přes různé webové stránky klientů AdWords. Informace shromažďované konverzními cookies se používají k získání agregované statistiky konverzí klientů služby AdWord, kteří s měřením konverzí souhlasili. Klienti jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří na reklamu klikli a byli přesměrováni, nezískají však informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele.

  Nechcete-li být součástí měření konverzí, máte možnost deaktivovat nastavení souborů cookies - například nastavením prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookies. Můžete také deaktivovat přímo konverzní cookies tak, že v nastavení prohlížeče zablokujete ukládání souborů cookies z domény "googleadservices.com".

 5. Odkazy na externí webové stránky

  Webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, které mohou používat soubory cookies a shromažďovat a zpracovávat osobní údaje. Nejsme schopni zajistit nad nimi kontrolu a předem vás o nich informovat. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na naše webové stránky, a nikoliv na webové stránky, na něž na webu pouze odkazujeme.

 6. Sociální sítě

  Pluginy pro sdílení na sociálních sítích Facebook a Twitter jsou na našich webových stránkách ve výchozím nastavení deaktivovány. Chcete-li plugin pro sdílení na sociálních sítích použít, musíte jej aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko. Dokud není plugin aktivován, nejsou přesměrovány žádné údaje. Po aktivaci se plugin pro sdílení na sociálních sítích připojí k serverům Facebooku a Twitteru a zůstane aktivní, dokud jej opět nedeaktivujete nebo nevymažete soubory cookies (viz výše "Soubory cookies"). Aktivace vytváří přímé spojení se serverem příslušného poskytovatele. Obsah pluginu pro sdílení na sociálních sítích je poskytovatelem přímo odesílán do vašeho prohlížeče, který jej integruje do navštívených webových stránek. Proto nejsme schopni ovlivnit množství údajů shromážděných pluginem pro sdílení na sociálních sítích.

 7. OpenStreetMap

  Pro zobrazení interaktivních map a vyhledávání spojení používáme na některých podstránkách OpenStreetMap. OpenStreetMap jsou mapová služba poskytovaná organizací OpenStreetMap Foundation (“OSMF”), St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, United Kingdom.

  Navštívíte-li webové stránky obsahující mapy OpenStreetMap, váš prohlížeč vytváří přímé spojení se servery OSMF. OSMF přenáší obsah mapy přímo do vašeho prohlížeče a integruje jej do webových stránek. Proto nejsme schopni zajistit kontrolu nad mírou shromažďovaných údajů ze strany OSMF.

  Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, jakož i o dalším zpracování a používání údajů organizací OSMF, o vašich právech a nastavení ochrany osobních údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů organizace OSMF na adrese https://wiki.osmfoundation.org/wiki/GDPR_Privacy_Statement.

 8. Vaše práva s ohledem na zpracování vašich osobních údajů

  Na vyžádání vám kdykoli poskytneme informace o zpracování vašich osobních údajů (podrobný rozsah uplatnění práva na informace viz čl. 15 nařízení GDPR). Pokud bychom i přes zjevné úsilí o uchovávání přesných a aktuálních údajů uchovávali nepřesné nebo neúplné osobní údaje, na vaši žádost je ihned opravíme (čl. 16 nařízení GDPR). Pokud si přejete vymazat uchovávané osobní údaje, učiníme tak bez odkladu, není-li výmaz v rozporu se zákonnou povinností nebo s retenčními závazky nebo právy na zpracování (čl. 17 nařízení GDPR). Mimo výmazu můžete žádat pouze o omezení zpracování, pokud se domníváte, že údaje jsou nepřesné nebo zpracování je nezákonné, nebo pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (čl. 18 nařízení GDPR). Dále máte právo kdykoli získat osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo žádat o předání jinému správci (čl. 20 nařízení GDPR).

  Pokud se domníváte, že s osobními údaji, nenakládáme v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), máte právo podat stížnost k regulačnímu orgánu.

  Veškeré dotazy a přání týkající se ochrany osobních údajů by měly být adresovány na níže uvedenou kontaktní adresu.

 9. Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Za zpracování osobních údajů uvedených v oznámení odpovídá:

  Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH
  Landshuter Allee 11, 80637 Mnichov, Německo
  Telefon: +49 (0)89 744 200 210
  E-mail: muenchen@haus-des-stiftens.org

  Kontaktní adresa pro vaše dotazy a požadavky ve vztahu k ochraně osobních údajů:

  adresy uvedené výše nebo e-mailová adresa czech-republic@meet-and-code.org

  Můžete také přímo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

  Halyna Tzimas
  Privacy officer
  Haus des Stiftens gGmbH
  Landshuter Allee 11
  80637 Munich
  E-Mail: datenschutz@hausdesstiftens.org
  http://www.hausdesstiftens.org

  Květen 2019