Newsletter

Přehled grantových podmínek pro rok 2023

Jak by měly vypadat akce podpořené v Meet and Code 2023? Jaká jsou kritéria a novinky letošního ročníku? Sepsali jsme pro vás v článku níže.

#MeetAndCode #codeEU #DigitalSkills4All #amazonfutureengineer #SAP4Good
28.06.2023

Připravili jsme pro vás krátký článek, ve kterém shrnujeme, jak by měly vypadat akce podpořené v Meet and Code 2023. Pokud si i přes upřesnění níže nebudete svojí akcí jistí nebo se budete chtít zeptat na cokoli dalšího, prosím, napište nám na czech-republic@meet-and-code.org. Rádi vám všechny vaše dotazy zodpovíme. 
 
Pro všechny akce platí následující základní kritéria: 

 • Cílem akce je představit mladým lidem svět technologií a kódování. Akce se musí týkat témat digitálních dovedností (kódování, robotika, umělá inteligence atd.). 
 • Akce se musí uskutečnit v období od 1. září do 31. října 2023. 
 • Cílová skupina jsou děti a mládež. 
 • Akce musí být určena pro minimálně 20 účastníků. 
 • Akce musí být pro účastníky zdarma. 
 • Akce musí trvat minimálně 240 minut. Tento časový rámec může být splněn v rámci jednoho setkání nebo může být rozdělen do několika setkání. 
 • Finance z grantu musí být použity na vybavení a realizaci akci samotné. 
Typ akce 
 • Akci je možné můžete uspořádat fyzicky, online nebo hybridně. 
 • U všech typů akcí musí být splněna podmínka účasti alespoň 20 dětí (podmínka účasti 20 dětí pro fyzické akce platí již několik let, u akcí typu online/hybrid je tato podmínka nově).  
Délka a formát akce 
 • Akce musí v čistém čase trvat 4 hodiny (240 minut) - do těchto 4 hodin se nezapočítávají přestávky na oběd, pauzy apod. 
 • Akci je možné uspořádat v rámci jednoho dne, je možné ji rozdělit i na dvě části s přestávkou. Doporučujeme do 4 hodin zahrnout alespoň jednu pauzu. Další variantou je 4 hodiny rozdělit do dvou dnů. 
Příklady toho, jak může vaše akce vypadat
 
 1. Akci pořádáte v jednom dni: 
 • Akce trvá od 10 do 14:30, kdy účastníci mají 30 min pauzu na oběd. 
 • Akce se účastní alespoň 20 dětí nebo mladých lidí.
 • Pokud pracujete s dětmi a mladými lidmi různého věku a stupně znalostí, je nutné zajistit více lektorů, kteří děti rozdělí do skupinek dle pokročilosti. 
 1. Akci pořádáte ve dvou dnech: 
 • První den akce proběhne od 10:00 do 12:00 
 • Druhý den akce proběhne od 10:00 do 12:00 
 • Obou dvou dnů se účastní alespoň dvacet stejných dětí nebo mladých lidí.  
Pro každou akcí platí: 
 • Akce musí trvat alespoň 240 minut (v jednom nebo dvou dnech), do tohoto času se nezapočítávají pauzy. 
 • Akce se musí účastnit alespoň 20 dětí nebo mladých lidí; pokud akci rozdělíte na dva dny, oba dva dny se musí zapojit stejné děti nebo mladí lidé. 
 • Každý účastník by měl získat 4 hodiny výuky programování.