Newsletter
Požádat hned

Meet and Code 2021 je tady!

Vaše nápady mohou změnit svět. Přidejte se k Meet and Code a staňte se součástí této změny. Přihlaste se už nyní!

#meetandcode #meetandcode2021
01.06.2021

Od 1. června se mohou neziskové organizace z celé Evropy připojit do nového ročníku programu Meet and Code a ucházet se o mikrogranty na pořádání akcí, které podporují zájem mladých Evropanů o digitální dovednosti. Během posledních 4 let se téměř 178 000 dětí a mladých lidí zúčastnilo skoro 4300 programovacích akcí.

Cílem Meet and Code je pomoct vybudovat svět, v němž bude mít každý mladý Evropan digitální dovednosti potřebné k tomu, aby mohl utvářet svou vlastní budoucnost. Již pátým rokem vyzývá Meet and Code neziskové organizace z celé Evropy, aby přihlásily své programátorské akce pro děti a mladé lidi ve věku 8 až 24 let.

Neziskové organizace z 35 zemí se mohou hlásit online na adrese www.meet-and-code.org do 8. září 2021. Každý schválený nápad na akci získá grant ve výši až 500 eur.

V pátém ročníku se akce Meet and Code vrací do stejného počtu 35 partnerských zemí jako před rokem. Účastnit se mohou neziskové organizace z následujících zemí:

Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Ukrajina.

Meet and Code 2021 plně online

Aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň bezpečnosti, bude ročník 2021 probíhat opět virtuálně.
Nebojte se, minulý ročník dokázal, že přechod do online prostředí vám nebrání v tom, abyste přicházeli s úžasnými nápady pro své akce. Pokud tedy potřebujete trochu inspirace, podívejte se na příběhy vítězných akcí Meet and Code 2020.

Můžete si také prohlédnout naši Inspiration Library a příručku "Jak se Meet and Code online".

ČASOVÝ PLÁN PRO ROČNÍK 2021:

Předkládání návrhů akcí: 1. června až 8. září 2021
Události se budou konat: 1. září až 31. října 2021

Meet and Code zůstává v souladu s evropským CodeWeekem, který se koná mezi 9. a 24. říjnem 2021.

Meet and Code Award

Meet and Code není jen o programování. Programování je však jedním z nástrojů, které mohou pomoci změnit svět.

Věříme, že pouze rozmanitý a inkluzivní svět může zajistit naši budoucnost, a proto se snažíme inspirovat mladou generaci, aby udělala vše pro to, aby žila ve světě s rovnými příležitostmi a oceňováním. Bojujeme s genderovými stereotypy a rozdíly mezi muži a ženami v oblasti IT a programování. Vzděláváme v oblasti změny klimatu, znečištění ovzduší a obnovitelných zdrojů energie. Staráme se o místní komunity, naše domovy a sousedství. A tuto změnu chceme uskutečnit napříč celou Evropou. Spolupracujeme, abychom dosáhli těch největších cílů.
Meet and Code Award je oceněním nejúspěšnějších nápadů na akce. Jejím cílem je odměnit nejkreativnější a nejinovativnější akce, které mají mladé lidi nadchnout pro programování. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží finanční odměnu ve výši 2000 eur.

Přihlášky do soutěže budou přijímány v následujících pěti kategoriích: Girls do IT! (Holky v IT!), Community (Komunita), Diversity (Rovné příležitosti) a Code for the Planet (Kóduj pro planetu) a Code for Europe (Kóduj pro Evropu).


Co je letos nového?

Svou akci nemusíte do soutěže o ceny přihlašovat hned na začátku. V roce 2021 se můžete rozhodnout, zda svůj nápad přihlásíte až po uskutečnění své akce. Doufáme, že snížení počtu formalit na začátku se ukáže jako přínosná změna pro všechny nevládní organizace v letošním roce.

Přihlašujte se již nyní! Uzávěrka: 8. září 2021

Přečtěte si více o podmínkách účasti:
https://meet-and-code.org/gb/en/conditions-of-participation