Newsletter
Požádat hned

Naše vize a podpora

Představte si svět, kde všichni mladí evropští občané mají digitální dovednosti potřebné k formování své vlastní budoucnosti.

Meet and Code je poháněn touto vizí a děláme jej s vírou, že se tak může stát, pokud na tom budou různé skupiny spolupracovat.

Pomáháme neziskovým organizacím pořádat lokální programovací akce, které podporují komunity různých velikostí a pomáhají Evropě v její digitalizaci na lokální úrovni. Touto iniciativou se snažíme o globální změnu. To vše v souladu s cíli Evropského týdne programování a cíli udržitelného rozvoje OSN.

Meet and Code je to správné místo pro mladé Evropany, kde mohou podniknout své první kroky jako tvůrci digitálních technologií. Učí se nejen kódovat, ale také jak řešit problémy a jak spolupracovat.

Proč jsou digitální dovednosti tak důležité?

Podle zprávy “The Digital Skills Gap in Europe” 9 z 10 pracovních míst bude brzy vyžadovat digitální dovednosti. Náš neustále rostoucí a měnící se digitální svět přináší každý den společnostem a jedincům nové výzvy, a právě proto je důležité, aby již mladí lidé byli připraveni na digitální budoucnost.

 

 

Mladí lidé v Evropě chtějí více než jen lajkovat a sdílet. Chtějí také pracovat s digitálními nástroji. Uspořádej programovací akci během Evropského týdne programování a pomoz více Evropanům stát se tvůrci digitálních technologií!

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro digitální ekonomiku a společnost.

Jak Meet and Code podporuje vzdělávání v digitálních dovednostech?

Digitální vzdělávání se stalo základem, na němž mohou mladí lidé budovat svou budoucnost v moderní společnosti. A je tedy velmi nutné umožnit jim získat základní digitální dovednosti. Naším posláním je podporovat místní neziskové organizace, aby zajistily přístup ke kódování a digitálním dovednostem pro další generaci mladých Evropanů.

Granty Meet and Code

Meet and Code podpořilo již více než 4 200 akcí určených dětem a mladým lidem ve věku 8-24 let. V roce 2021 se Meet and Code uskuteční již popáte a bude i nadále podporovat neziskové organizace z 35 evropských zemí a zároveň umožňovat bezplatný a rovný přístup ke kódování a digitálnímu vzdělávání.

Chcete-li získat grant, vaše akce musí splnit tyto základní kritéria:

 • Akce inspiruje a představuje mladým lidem svět technologií a kódování.
 • Akce se musí realizovat v době od 1. září do 31. října 2021.
 • Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 8 až 24 let.
 • Účastníci se musí akce účastnit zdarma.

Oprávnění žadatelé o grant: Pouze charitativní organizace mohou předkládat své nápady prostřednictvím svého účtu u Meet and Code.

Vzhledem k pandemii Covid-19 muselo Meet and Code přizpůsobit svou strategii financování. Kromě základních požadavků platí pro tento rok pro všechny akce následující pravidla:

 • Všechny nápady na události musí být provedeny virtuálně.
 • Akce musí být navržena na minimálně 90 minut. Tento časový rámec může být splněn v jedné relaci nebo může být rozdělen do několika relací.
 • Akce, které se budou živě vysílat, musí být realizovány pro minimálně 10 účastníků.
 • Formát událostí může být
  • živé vysílání, např. webinář nebo virtuální kódovací workshop
  • nebo „neživá událost“ s povinnou interakcí účastníka, např. masivní otevřený online kurz s živými FAQ sekcemi.

Se změnou formátu vám také chceme poskytnout návod, jak lze letošní rok využít finance pro Meet and Code. Vezměte prosím na vědomí, že finance lze použít pouze na výdaje související s událostmi, tj.:

 • Školitel pro workshop
 • Licence pro online výukové nástroje
 • Učební materiály pro účastníky včetně jejich doručení - například pracovní knihy nebo hardware 
 • Komunikace s cílem oslovit potenciální účastníky, např. leták, plakát, online marketing
 • Profesionální externí podpora umožňující konání online události, např. technická podpora
 • Pronájem místa potřebného například z důvodu technického vybavení

Všechny podmínky jsou podrobně popsány zde Podmínky účasti.

Meet and Code Award

V roce 2021 budeme již počtvrté udělovat ceny Meet and Code Awards, které ocení nejinovativnější nápady na akce. Vyzdvižením těchto příkladů nejlepší praxe bychom rádi povzbudili ostatní, aby se inspirovali a vymysleli ještě kreativnější a zajímavější projekty.

Tento rok hledáme nejlepší nápady týkajících se těchto pěti kategorií: Girls do IT!, Community, Diversity, a Code for the Planet a Code for Europe.

Learn more about the Award here.

Meet and Code Inspiration Library

Jděte do toho a naplánujte svoji vlastní akci! Pokud se chcete inspirovat, můžete se podívat do naší Meet and Code Inspiration Library a podívat se na příklady dobré praxe a zajímavé zdroje, vše zcela zdarma.

V Meet and Code Inspiration Library můžete najít užitečné zdroje, prezentace, nástroje a odkazy ve tvém místním jazyce a v angličtině v různých úrovních - od začátečníků po pokročilé.

Podívat se do Inspiration Library.