Naše vize a podpora

Představte si svět, kde všichni mladí evropští občané mají digitální dovednosti potřebné k formování své vlastní budoucnosti.

Meet and Code je poháněn touto vizí a děláme jej s vírou, že se tak může stát, pokud na tom budou různé skupiny spolupracovat.

Pomáháme neziskovým organizacím pořádat lokální programovací akce, které podporují komunity různých velikostí a pomáhají Evropě v její digitalizaci na lokální úrovni. Touto iniciativou se snažíme o globální změnu. To vše v souladu s cíli Evropského týdne programování a cíli udržitelného rozvoje OSN.

Meet and Code je to správné místo pro mladé Evropany, kde mohou podniknout své první kroky jako tvůrci digitálních technologií. Naučí se, jak kódovat, jak řešit problémy a jak spolupracovat.

Proč jsou digitální dovednosti tak důležité?

Podle zprávy “The Digital Skills Gap in Europe” Evropské komise z roku 2017, 9 z 10 pracovních míst bude brzy vyžadovat digitální dovednosti. Náš svět každý den přináší evropským podnikům a společnostem nové výzvy, a právě proto je důležité, aby byli mladí lidé připraveni na digitální budoucnost.

Mladí lidé v Evropě chtějí více než jen lajkovat a sdílet. Chtějí také pracovat s digitálními nástroji. Uspořádej programovací akci během Evropského týdne programování a pomoz více Evropanům stát se tvůrci digitálních technologií!

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro digitální ekonomiku a společnost.

Digitální vzdělávání se stalo základem, na kterém mohou mladí Evropané stavět svou budoucnost v moderní společnosti a je důležité, aby jim bylo umožněno získat základní digitální dovednosti.

Jak Meet and Code podporuje vzdělávání v digitálních dovednostech?

Naším posláním je podpořit místní neziskové organizace v celé Evropě, aby zajistili přístup k programovacím a jiným digitálním dovednostem pro příští generaci mladých Evropanů.

Granty Meet and Code


Meet and Code už podpořilo kolem 1 700 akcí oslovujících děti a mladé lidi ve věkovém rozmezí 8 až 24 let. Rok 2019 je již třetím, ve kterém v rámci iniciativy Meet and Code podpoříme neziskové organizace z mnoha evropských zemí a umožníme jim přístup k programovacím a jiným digitálním dovednostem a zdrojům.

Chcete-li získat grant, akce musí splnit tyto základní kritéria:

  • týká se technologií a programování;
  • bude se jí účastnit alespoň 20 dětí nebo mladých lidí ve věkovém rozmezí 8 až 24 let;
  • žádost o grant podá ověřená nezisková organizace na webu www.meet-and-code.org;
  • koná se v jedné ze zúčastněných zemí;
  • koná se během Evropského týdne programování (5.-20.října 2019);
  • pro účastníky je zdarma.

Všechny podmínky jsou podrobně popsány zde Podmínky účasti.Meet and Code Award


V roce 2019 udělíme opět Meet and Code Award nejúspěšnějším a nejvíce inovativním akcím. Vyzdvihnutím těchto příkladů dobré praxe chceme podnítit ostatní v tom, aby přišli s ještě lepšími nápady na akce.

Tento rok hledáme nejlepší nápady týkajících se těchto čtyř kategorií: Girls do IT!, Community, Diversity, a Code for the Planet, a také odměníme akci, kterou vybere veřejnost.Meet and Code Inspiration Library

Jděte do toho a naplánujte svoji vlastní akci! Pokud se chcete inspirovat, můžete se podívat do naší Meet and Code Inspiration Library a podívat se na příklady dobré praxe a zajímavé zdroje, vše zcela zdarma.

V Meet and Code Inspiration Library můžete najít užitečné zdroje, prezentace, nástroje a odkazy ve tvém místním jazyce a v angličtině v různých úrovních - od začátečníků po pokročilé.