Newsletter

Naše vize 

Představte si svět, kde všichni mladí evropští občané mají digitální dovednosti potřebné k formování své vlastní budoucnosti.

Meet and Code je poháněn touto vizí a děláme jej s vírou, že se tak může stát, pokud na tom budou různé skupiny spolupracovat.

Pomáháme neziskovým organizacím pořádat lokální programovací akce, které podporují komunity různých velikostí a pomáhají Evropě v její digitalizaci na lokální úrovni. Touto iniciativou se snažíme o globální změnu. To vše v souladu s cíli Evropského týdne programování a cíli udržitelného rozvoje OSN.

Meet and Code je to správné místo pro mladé Evropany, kde mohou podniknout své první kroky jako tvůrci digitálních technologií. Učí se nejen kódovat, ale také jak řešit problémy a jak spolupracovat.

Proč jsou digitální dovednosti tak důležité?

Podle zprávy “The Digital Skills Gap in Europe” 9 z 10 pracovních míst bude brzy vyžadovat digitální dovednosti. Náš neustále rostoucí a měnící se digitální svět přináší každý den společnostem a jedincům nové výzvy, a právě proto je důležité, aby již mladí lidé byli připraveni na digitální budoucnost.

 

 

Mladí lidé v Evropě chtějí více než jen lajkovat a sdílet. Chtějí také pracovat s digitálními nástroji. Uspořádej programovací akci během Evropského týdne programování a pomoz více Evropanům stát se tvůrci digitálních technologií!

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro digitální ekonomiku a společnost.

Jak Meet and Code podporuje vzdělávání v digitálních dovednostech?

Digitální vzdělávání se stalo základem, na němž mohou mladí lidé budovat svou budoucnost v moderní společnosti. A je tedy velmi nutné umožnit jim získat základní digitální dovednosti. Naším posláním je podporovat místní neziskové organizace, aby zajistily přístup ke kódování a digitálním dovednostem pro další generaci mladých Evropanů.

Granty Meet and Code

Meet and Code podpořilo již více než 5 700 akcí určených dětem a mladým lidem ve věku 8 - 24 let. V roce 2022 bude Meet and Code nadále podporovat neziskové organizace z 35 evropských zemí a zároveň poskytovat bezplatný a rovný přístup ke kódování a digitálnímu vzdělávání.

Chcete-li získat grant, vaše akce musí splnit tyto základní kritéria:

 1. Cílem této akce je inspirovat a přiblížit mladým lidem svět technologií a kódování. Akce se musí točit kolem tématu digitálních dovedností (kódování, robotika, loT, AI atd.). 
 • Akce musí být realizována v období od 1. září do 31. října 2022.
 • Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 8 do 24 let.
 • Účast musí být bezplatná.
 • Akce musí být koncipována minimálně na 90 minut. Tento časový rámec může být splněn v rámci jednoho setkání nebo může být rozdělen do několika setkání (např. 2x po 45 minutách). 

Oprávnění žadatelé o grant: Pouze neziskové organizace mohou předkládat své nápady prostřednictvím svého účtu u Meet and Code.

Kromě základních pravidel platí pro rok 2022 následující pravidla: 

Akce se mohou konat online, částečně online nebo fyzicky. 

Kritéria financování pro fyzické akce: 

 • Události musí být v souladu s místními omezeními a předpisy pro Covid situaci.
 • Předkládající nezisková organizace je zodpovědná a ručí za zajištění souladu s těmito místními předpisy pro Covid situaci. 
 • Akce se musí účastnit nejméně 20 dětí a mladých lidí. 
 • Finanční prostředky mohou být použity pouze pro danou akci a neziskové účely.

 

Kritéria financování pro online akce: 

 • Události mohou být realizovány virtuálně nebo částečně virtuálně.  
 • Akce se musí účastnit minimálně 10 účastníků.  
 • Formát akcí může být následující:  
  • živé vysílání, např. webinář nebo virtuální kódovací workshop
  • nebo „neživá událost“ s povinnou interakcí účastníka, např. masivní otevřený online kurz s živými FAQ sekcemi.

Vezměte prosím na vědomí, že finance lze použít pouze na výdaje související s událostmi, tj.:

 • Školitel pro workshop
 • Licence pro online výukové nástroje nebo náklady na jejich zapůjčení
 • Učební materiály pro účastníky včetně nákladů na jejich doručení - například pracovní knihy nebo hardware 
 • Komunikace s cílem oslovit potenciální účastníky, např. leták, plakát, online marketing
 • Profesionální externí podpora umožňující konání online události, např. technická podpora
 • Pronájem místa potřebného například z důvodu technického vybavení

Všechny podmínky jsou podrobně popsány zde Podmínky účasti.

Meet and Code Inspiration Library

Jděte do toho a naplánujte svoji vlastní akci! Pokud se chcete inspirovat, můžete se podívat do naší Meet and Code Inspiration Library a podívat se na příklady dobré praxe a zajímavé zdroje, vše zcela zdarma.

V Meet and Code Inspiration Library můžete najít užitečné zdroje, prezentace, nástroje a odkazy ve tvém místním jazyce a v angličtině v různých úrovních - od začátečníků po pokročilé.

Podívat se do Inspiration Library.