Newsletter

boostup your skills | Digital Product Building

Nadácia SPŠE Prešov

Popis Túžite po budovaní digitálnych produktov? Na tomto online workshope posuniete svoj nápad v ceste za jeho úspechom.

Workshop je zameraný na teoretické a následné praktické osvojenie techník pre dizajnovanie a development digitálneho produktu s populárným nástrojom Figma a low-code technológiami.

- Brainstorming
- User & Market Research
- Návrh Flowu Aplikácie
- Dizajn Wireframov
- Návrh Použitých Technológií
- Definovanie vizuálneho štýlu
- Dizajn Lo-Fi a Hi-FI
- Vytvorenie prototypu aplikácie
- HTML & CSS
- Low-Code
- Builder Elementor & Platforma Bubble

Podujatie je zamerané pre záujemcov a začiatočníkov v oblasti vývoja digitálnych produktov vo veku 15-24 rokov.

Registrácia bude zverejnená na https://boostup.sk.


Věková skupina 15 - 24

Obtížnost

Typ On-line akce

Datum 12.10.2022    17:00 - 20:00

Max. počet účastníků 35 Chcete se zúčastnit? Kontaktujte naši místní kontaktní osobu.

Účast na akci je zdarma


Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Webové stránky: https://boostup.sk
E-mailová adresa kontaktní osoby: chovancova@spse-po.sk

Sdílet na sociálních sítích