Newsletter

Chytrý život s micro:bitem

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Popis Cílem akce je seznámit účastníky se základy algoritmizace a programování na příkladech projektů z reálného života, které mohou přispívat ke zkvalitnění nebo zjednodušení života nebo zlepšení životního prostředí. Účastníci si podle připravených pracovních listů s projekty vyzkoušejí postavit a naprogramovat některý projekt z rozšiřujících sad k micro:bitům, případně si mohou vymyslet projekt vlastní. K dispozici budou jak zařízení BBC micro:bit, tak rozšiřující sady pro chytrá města a domácnosti, pro mazané farmáře, péči o zdraví, internet věcí nebo kutilský kit.

S výběrem projektů a jejich realizací budou pomáhat dva lektoři z řad pracovníků knihovny, projekty budou vybrány z portfolia projektů Elecfreaks (k dispozici online), přeloženy do češtiny a vytištěny. Programování bude probíhat v blokovém jazyce v online editoru (makecode.microbit.org).

Akce je určena pro veřejnost včetně úplných začátečníků a není potřeba se přihlašovat. Účastníci se mohou zapojit kdykoli během čtyřhodinového bloku, vybrat si projekt dle svého zájmu a uvážení a vlastním tempem se mu samostatně, podle poskytnutých návodů, či s lektorskou podporou věnovat.Místo konání

Věková skupina 8 - 24

Obtížnost

Typ Fyzická akce

Datum 21.10.2022    14:00 - 18:00

Adresa Dolní náměstí 1356
75501 Vsetín

Max. počet účastníků 30 Chcete se zúčastnit? Kontaktujte naši místní kontaktní osobu.

Účast na akci je zdarma


Kontakt Masarykova veřejná knihovna Vsetín Webové stránky: http://www.mvk.cz
E-mailová adresa kontaktní osoby: promankova@mvk.cz

Sdílet na sociálních sítích