Newsletter

Design&Code HACKATHON

Nadácia SPŠE Prešov

Popis Počas celého víkendu účastníci pracujú na svojich nápadoch s možnosťou mentoringu od profesionálnych programátorov a dizajnérov.

Týmto podujatím oslovujeme začiatočníkov - deti a mládež vo veku 10-24 rokov.

Hackathon bude obohatený o krátky workshop zameraný na zaujímavé prezentovanie svojho projektu.

Hackathon prináša zaujímavú príležitosť vzájomnej motivácie a hodnotenia (víťazov vyberajú účastníci pomocou formuláru).

Registrácia bude verejne dostupná na keepcode.sk.


Věková skupina 10 - 24

Obtížnost

Typ On-line akce

Datum 01.10.2021    16:30 - 17:30
03.10.2021    17:00 - 19:00

Max. počet účastníků 30 Chcete se zúčastnit? Kontaktujte naši místní kontaktní osobu.

Účast na akci je zdarma


Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Webové stránky: https://keepcode.sk/
E-mailová adresa kontaktní osoby: chovancova@spse-po.sk

Sdílet na sociálních sítích