Newsletter
Požádat hned

Virtuální programovací workshop ve Scratchi

Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Popis Workshop je organizovaný naším sdružením a pozváni budou všichni studenti osmiletého gymnázia CMG. Workshop proběhne pomocí nástroje Classroom.

V první části, která je zaměřena na program Scratch a je výkladová, lektor nejprve vysvětlí ovládání programu Scratch a postupně projde na malých příkladech jednotlivé příkazy a možnosti programu. V průběhu dává lektor úkoly všem účastníkům s důrazem na interakci.
V druhé části má lektor připravený komplexní příklad, který v sobě obsahuje podmínky, cykly a proměnné. Rozdělí všechny účastníky na virtuální skupiny (break-out sessions) a nechá je pracovat skupinově. Lektor má k dispozici dobrovolníka z řad studentů, který se připojuje do jednotlivých break-out sessions a pomáhá skupince v případě potíží. Na závěr se opět všichni sejdou v jedné virtuální místnosti a sdílejí poznatky.


Věková skupina 13 - 18

Obtížnost

Typ On-line akce

Datum 15.10.2021    09:00 - 12:00

Max. počet účastníků 30 Chcete se zúčastnit? Kontaktujte naši místní kontaktní osobu.

Účast na akci je zdarma


Kontakt Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově Webové stránky: www.cmgpv.cz
E-mailová adresa kontaktní osoby: hubackova@cmgpv.cz

Sdílet na sociálních sítích