Newsletter

Teplice nezaostávájí Teplice programují

Klub aktivních ve vzdělávání, z.s.

Popis Projekt Teplice nezaostávájí Teplice programují umožní žákům základní školy v Teplicích nad Metují seznámit se se světem moderních digitálních technologií a mnohé technologie a způsoby ovládání a programování si budou moci sami vyzkoušet. Projektový den bude rozdělen na část teoretickou, která bude zaměřena na představení současného výzkumu, vývoje a inovací v technologické oblasti, žákům budou představeny nejnovější programovatelné technologie prostřednictvím přednášky. V praktické části se již žáci budou věnovat programování. Úvod do programování bude žákům umožněn prostřednictvím porgramovatelných robotů Ozobotů, zde by žáci měli získat základní dovednosti v této oblasti a na ty pokročilejší pak budou připraveny další (náročnější) programovatelné technologie a aplikace.
Cílem tohoto projektu je jednak přinést i do školy mimo velká města povědomí o současných možnostech a trendech v oblasti moderních technologií a tím tak přispět ke zvýšení úrovně jejich digitální gramotnosti a obecně ke zvýšení zájmu o technologie a jejich smysluplného využívání.Místo konání

Věková skupina 12 - 15

Obtížnost

Typ Off-line akce

Datum 08.10.2019    08:00 - 15:00

Adresa Rooseveltova 106
549 57 Teplice nad Metují

Max. počet účastníků 40 Chcete se zúčastnit? Kontaktujte naši místní kontaktní osobu.

Účast na akci je zdarma
Meet and Code Award Bez účasti

Kontakt Klub aktivních ve vzdělávání, z.s. Webové stránky: https://www.facebook.com/Klub-aktivn%C3%ADch-ve-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-zs-693860720998842/
E-mailová adresa kontaktní osoby: hamberger@kavv.cz

Sdílet na sociálních sítích