Newsletter

Meet and Code Award 2018The Winners


Category Kick and Code

Asociata Pro Teodor Murasanu, Romania

For their project:
“Scratch and… Gooal!”

Category Innovation

Globe Community Library at Stokesley, UK

For their project:
“Build our own 3D printer”

Category Diversity

Charitable Foundation “Veteran”, Ukraine

For their project:
Master class “Profession of a programmer – a step into the future”

The Finalists

More than 700 events participated in the Meet and Code Award 2018 in three award categories. The Jury selected 15 exceptional events as finalists. Two representatives of each organization are invited to an Award Weekend at the SAP headquarters in Walldorf. In addition, the first place winner of each category will be announced in Waldorf and will receive a prize of 2.500 euros.

The finalists of the Meet and Code Award 2018 are:

CATEGORY: DIVERSITY
Organisation Event Country
Alr - Associazione Lorenzo Risolo Let's have fun with HTML Italy
Association for people with disabilities Integration Open classes for children with vision and hearing disorder Russia
Charitable Foundation "VETERAN" Master class «Profession of a programmer - a step into the future» Ukraine
Connect o.z. Creativity in each of us Slovakia
Фондация "Яника" Girls in the Code Bulgaria
CATEGORY: INNOVATION
Organisation Event Country
Association Noosphere 3D-modelling course for high-school pupils “Generation 3D” Ukraine
Modelarski centar Kutina 3D design of robotic arm in Fusion-360, production and programming Croatia
Stadtbibliothek Linz Hello World Austria
The Globe Community Library at Stokesley Build our own 3D Printer UK
The Ural Club of New Trends in Education The Hackathon on computer vision and self-driving cars Russia
CATEGORY: KICK AND CODE
Organisation Event Country
"Children's and youth association - STEP" Public foundation Week of programming and football Kazakhstan
Asociatia Pro Teodor Murasanu Scratch and... Goooal! Romania
Junior MIAGE Concept The Stadium Code France
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń skrzydła" LIGA MINDSTORMS Poland
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim "Szkoła z uśmiechem" Kodełkowo Poland

Categories

Tento rok poprvé ocení Meet and Code nejlepší akce a přiblíží jejich aktivity širšímu publiku. Ceny budou udělovány ve třech soutěžních kategoriích:

  • Kick and Code

    Akce v rámci Meet and Code, které usilují o řešení problémů souvisejících s fotbalem pomocí IT nástrojů nebo využívají téma fotbalu pro přiblížení programování dětem. Hledáme akce, které spojují tato dvě témata kreativně a účelně, mají dosah k dětem a mládeži a přibližují je ke světu programování a IT.

  • Innovation (Inovace)

    Akce v rámci Meet and Code, které vyvíjejí a podporují tvůrčí metody výuky a/nebo pojednávají o aktuálních tématech v oblasti IT/digitálních technologií. Hledáme akce, které inovativním způsobem cílí na děti a mládež a propojují je s tématy souvisejícími s IT, a dále akce, které se zaměřují na trendové a budoucnost formující disruptivní technologie, např. IoT, Blockchain, AI, 3D tisk, atd.

  • Diversity (Rovné příležitosti)

    Akce v rámci Meet and Code, které využívají IT nebo jiná digitální témata k řešení a snižování nerovností v komunitě nebo obecně ve společnosti. Hledáme akce, které podporují rovné příležitosti, prosazují toleranci a odstraňují nerovnosti založené na pohlaví, rase, náboženství, zdravotním postižení, sociálním a ekonomickém postavení, atd.

Porotci soutěže Meet and Code Award

Dr. Bernd Welz

Výkonný viceprezident a Chief Knowledge Officer, SAP SE

Dr. Bernd Welz je výkonný viceprezident a CKO v SAP SE. Na své pozici je zodpovědný za globální zprostředkování znalostí zákazníkům, partnerům a dalším skupinám kolem společnosti SAP. Jako expert na technologické a digitální vzdělávání je členem správní rady EU Digital Skills and Jobs Coalition a také univerzitní rady Heidelberg Univerzity. Welz se k SAP přidal v roce 1997. Od té doby prošel několika několik vedoucími pozicemi a mimo jiné byl i zodpovědný za založení SAP Cloud services. Před tím, než se přidal k SAP, byl strategickým konzultantem v Roland Berger Strategy Consultants v Německu a Velké Británii. Welz má magisterský titul z počítačové vědy z Massachusettské Univerzity a doktorský titul z umělé inteligence z Karlsruhe institutu technologií v Německu.

Anna Sienicka

Viceprezidentka Evropského TechSoup, Varšava

Anna Sienicka je zodpovědná za strategické vedení TechSoupu v Evropě. Vede rozvoj evropské sítě TechSoup. Tato partnerská síť zahrnuje 24 organizací, které se věnují rozvoji digitálních kapacit a provozují program TechSoup ve 44 zemích a pomáhají více jak 400 000 registrovaným organizacím. Od založení tak díky programu TechSoup neziskové organizace v Evropě ušetřili přes miliardu euro. Anna Sienická má také na starosti koordinaci rozvoje a šíření sociálně orientovaných technologií v síti TechSoup i v celém regionu.

Clemens Frede

Vedoucí rozvoje a člen Správní rady v Haus des Stiftens gGmbH, Mnichov

Clemens Frede je členem správní rady a vedoucí rozvoje programů v organizaci Haus des Stiftens gGmbH. Během minulých deseti let rozvíjel a rozšiřoval IT portál Stifter-helfen s více než 40 partnery a 60 000 registrovanými neziskovými organizacemi. Úzce spolupracuje s hlavními aktéry v IT průmyslu a má rozsáhlou a dlouhodobou zkušenost z neziskového sektoru.