Newsletter

Meet and Code Award 

Meet and Code Award představuje a oceňuje nejúspěšnější nápady na akce. Cílem je inspirovat ostatní, aby se příští rok vydali stejnou cestou, protože digitální vzdělávání je velmi důležité. Těšíme se na nejlepší nápady v následujících kategoriích.

 

Kategorie soutěže

Pět kategorií soutěže Meet and Code Award 2020 jsou propojeny s Sustainable Development Goals (SDGs). Meet and Code hledá akce, které k plnění těchto cílů přispívají a propojují je s myšlenkou IT a kódování.

Girls do IT! (Holky v IT)

Téma rovných příležitostí a rovnosti žen a mužů hraje v dnešní společnosti důležitou roli. Cílem této kategorie je přispět k odstraňování genderového rozdílu v IT a programování. Cílem kategorie "Girls in Coding" je podpořit dívky na jejich cestě do technologického světa. Hledáme kreativní akce, které rozbíjí genderové stereotypy a podporují dívky v kódování. Příklady akcí v této kategorii mohou být "Robotika pro dívky" nebo "Kóduj jako holka ve Snapu!".

 

Diversity (Rovné příležitosti)

Život je rozmanitý. Pouze různorodý a inkluzivní svět může zajistit naši budoucnost. V kategorii Diversity hledáme nejlepší nápady na akce, které budou inspirovat děti a mladé lidi, a to pro oblast IT a kódování, ale také pro svět s rovnými příležitostmi a uznáním. Tím máme na mysli různorodost kulturního, náboženského a etnického původu, věku, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, duševních a tělesných schopností a různých životních a pracovních podmínek. Mohou se například zabývat mladistvými vězni nebo se zaměřovat na využití IT pro osoby s poruchami zraku či sluchu.

 

Code for the Planet (Kóduj pro planetu)

Víte, že můžete sledovat pohyb včel pomocí moderních technologií? Zajímají nás hackathony, kódovací akce a další typy událostí, které kombinují programování a boj za záchranu planety. Všechny programovací akce, které obohacují vzdělávání v oblasti změny klimatu prostřednictvím zvyšování povědomí o tomto tématu, jsou cenným přínosem pro SDG 13. Události v této kategorii se mohou týkat například měření znečištění ovzduší nebo nástrojů pro energetickou účinnost.

 

Community (Komunita)

Místní komunita je pro své členy často jako záchranná síť. Události této kategorie berou v úvahu místní aspekty a zvyky a myslí na specifické potřeby své komunity. Akce by měly spojit lidi se stejnými cíli, myšlenkami a zájmy prostřednictvím vášně k "meet and code"! Události v této kategorii by mohly například pracovat na platformě využitelné ve vaší komunitě, ve vašem sousedství.

 

Code for Europe (Kóduj pro Evropu)

Společná práce je extrémně důležitá, zejména pokud jde o překonání obtíží a výzev spojených s digitalizací EU.. Úzce souvisí s cílem OSN pro udržitelný rozvoj (SDG) #17 Partneři se pro cíle v této kategorii snaží zahájit přeshraniční spolupráci mezi společnostmi a sjednotit děti z různých prostředí a lokalit prostřednictvím akcí Meet and Code. Události v této kategorii zahrnují bezpečné a odpovědné používání online médií; zkoumání způsobů, jak spojit děti a mládež různých národností; řešení dezinformací a boj proti falešným zprávám a kreativní řešení, která se zabývají současnými digitálními výzvami v celé Evropě

How can I participate at the Meet and Code Award 2020?

 

Step 1: Registration 

Every validated Meet and Code event can participate in the Meet and Code Award. When submitting an event, you can choose one of the categories, that best matches your event. 

Step 2: Jury Selection  

After a preselection of best events for each country by the local TechSoup partner, the Jury will carefully choose the three finalists, including the winners, of the five categories according to the corresponding criteria. The winners of the categories will be announced at the Award Weekend. 

Invitation to the Meet and Code Award Weekend and Prize Money 

The top 3 events of each category are the finalists of the Meet and Code Award 2020. Two representatives of the nonprofit organization, that organized the finalists’ events, will be invited to the Award Weekend. The Award Weekend will take place in the beginning of 2021 in Europe. The five winning events will each receive prize money in the amount of 2.000 €.