Newsletter

Meet and Code Award 

Meet and Code Award představuje a oceňuje nejúspěšnější nápady na akce. Cílem je inspirovat ostatní, aby se příští rok vydali stejnou cestou, protože digitální vzdělávání je velmi důležité. Těšíme se na nejlepší nápady v následujících kategoriích.

 

Kategorie soutěže 2021

Pět kategorií soutěže Meet and Code Award 2021 jsou propojeny s Sustainable Development Goals (SDGs). Meet and Code hledá akce, které k plnění těchto cílů přispívají a propojují je s myšlenkou IT a kódování.

Girls do IT! (Holky v IT)

Téma rovných příležitostí a rovnosti žen a mužů hraje v dnešní společnosti důležitou roli. Cílem této kategorie je přispět k odstraňování genderového rozdílu v IT a programování. Cílem kategorie "Girls in Coding" je podpořit dívky na jejich cestě do technologického světa. Hledáme kreativní akce, které rozbíjí genderové stereotypy a podporují dívky v kódování. Příklady akcí v této kategorii mohou být "Robotika pro dívky" nebo "Kóduj jako holka ve Snapu!".

 

Diversity (Rovné příležitosti)

Život je rozmanitý. Pouze různorodý a inkluzivní svět může zajistit naši budoucnost. V kategorii Diversity hledáme nejlepší nápady na akce, které budou inspirovat děti a mladé lidi, a to pro oblast IT a kódování, ale také pro svět s rovnými příležitostmi a uznáním. Tím máme na mysli různorodost kulturního, náboženského a etnického původu, věku, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, duševních a tělesných schopností a různých životních a pracovních podmínek. Mohou se například zabývat mladistvými vězni nebo se zaměřovat na využití IT pro osoby s poruchami zraku či sluchu.

 

Code for the Planet (Kóduj pro planetu)

Víte, že můžete sledovat pohyb včel pomocí moderních technologií? Zajímají nás hackathony, kódovací akce a další typy událostí, které kombinují programování a boj za záchranu planety. Všechny programovací akce, které obohacují vzdělávání v oblasti změny klimatu prostřednictvím zvyšování povědomí o tomto tématu, jsou cenným přínosem pro SDG 13. Události v této kategorii se mohou týkat například měření znečištění ovzduší nebo nástrojů pro energetickou účinnost.

 

Community (Komunita)

Místní komunita je pro své členy často jako záchranná síť. Události této kategorie berou v úvahu místní aspekty a zvyky a myslí na specifické potřeby své komunity. Akce by měly spojit lidi se stejnými cíli, myšlenkami a zájmy prostřednictvím vášně k "meet and code"! Události v této kategorii by mohly například pracovat na platformě využitelné ve vaší komunitě, ve vašem sousedství.

 

Code for Europe (Kóduj pro Evropu)

Spolupráce je nesmírně důležitá, zejména pokud jde o překonávání obtíží a výzev, které přináší digitalizace EU. Tato kategorie úzce souvisí s cílem udržitelného rozvoje OSN č. 17 Partnerství pro cíle, jehož cílem je iniciovat přeshraniční spolupráci mezi společnostmi a sjednotit děti z různých prostředí a míst prostřednictvím akcí Meet and Code. Akce v této kategorii zahrnují: bezpečné a zodpovědné používání online médií, hledání způsobů, jak můžeme sbližovat děti a mládež různých národností, boj proti dezinformacím a falešným zprávám a kreativní řešení, která řeší současné digitální výzvy v celé Evropě.

Porota Meet and Code 2021

Barbora Buhnova

Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU)

Barbora (in short Bara) is an Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU), Faculty of Informatics (FI MU) in Brno, Czech Republic. Following her research career in Germany and Australia, she now leads multiple research teams at the Faculty of Informatics MU and Czech CyberCrime Centre of Excellence C4e.

Next to her academic activities, she is passionate about tech education and being a Co-Founding and Governing Board member of Czechitas, a non-profit organization aiming at making IT skills more accessible to youth and women (with over 30,000 graduates).

Bara is a member of multiple initiatives engaging more women in tech, such as Informatics Europe working group: Women in Informatics Research and Education (WIRE), and EUGAIN: European Network for Gender Balance in Informatics, which reach across the European continent. Furthermore, she is a devoted speaker and author of multiple research studies on gender-sensitive tech education.

Bara was inspired to become a Meet and Code jury member because she enjoys seeing new talent in tech and making sure everyone feels encouraged to give it a try. She is not only inspired by great ideas, but the actual idea-makers.

Clemens Frede

Vedoucí oddělení rozvoje obchodu a člen správní rady, Haus des Stiftens gGmbH, Mnichov

Clemens Frede od roku 2008 systematicky buduje obchodní jednotku "Corporate Engagement & Non-Profits" ve společnosti Haus des Stiftens gGmbH - ve spolupráci s více než 100 partnery je nyní prostřednictvím digitálních platforem a programů podporováno více než 80 000 neziskových organizací. Úzce spolupracuje s klíčovými hráči v oboru IT a má dlouholeté zkušenosti z neziskového sektoru. Clemens Frede se narodil v Ravensburgu v roce 1978 a vystudoval sociologii a politologii na univerzitě v Mohuči. Je ženatý a má dvě děti.

 

Gabi Zedlmayer

Board Advisor and former VP & Chief Progress Officer at HP and Hewlett Packard Enterprise

Gabi Zedlmayer is an award-winning social innovator who has worked with numerous global organizations to solve social and environmental issues in collaboration with non-profit organizations, governments, customers, and partners. She is also exploring how technology is changing how we live and work and is advising companies on how to implement critical strategies to successfully compete in the digital world. In her last corporate role, she served as Chief Progress Officer for Hewlett Packard Enterprise with worldwide responsibility.

Gabi is currently Advisor to the University of People, Georgia State University, and a member of the “Hochschulrat” at the University of Bayreuth. She also serves on the Board of MS. AI Nemes Ventures and is a member of the prestigious Münchner Kreis. Previous Board roles include the HP and Hewlett Packard Enterprise Board Germany, Junior Achievement (JA) Europe, EU commission e-Skills Leadership Board, and the World Economic Forum (WEF) Global Agenda Council of Social Innovation.

As a Meet and Code jury member, Gabi is looking forward to being inspired by the great ideas submitted by NPOs across Europe.

Anna Sienicka

Viceprezidentka společnosti TechSoup Europe, Varšava

Anna je zodpovědná za strategické řízení TechSoup Europe, která je součástí globální sítě TechSoup, jež se skládá z 61 organizací budujících kapacity a slouží 1 100 000 registrovaných nevládních organizací v rámci více než 8 miliard eur poskytnutých v technologických nástrojích a filantropických službách. Její zkušenosti zahrnují zaměstnatelnost, sociální podniky, sociální a digitální začleňování, občanské technologie, jakož i rozvoj přívětivých politik a právního prostředí pro občanskou společnost. Anna je držitelkou magisterského titulu v oborech právo a ekonomika a společnost na univerzitách ve Varšavě a Lancasteru. Byla členkou Rady pro veřejně prospěšné práce ministra práce a pracovní skupiny polského premiéra pro sociální ekonomiku v Polsku (za vlády D. Tuska).

Jak se můžu zúčastnit soutěže Meet and Code Award 2021?

 

Krok 1: Registrace 

Do soutěže Meet and Code Award se může zapojit každá ověřená akce Meet and Code, která byla podpořena grantem. Po dokončení akce můžete podat žádost. Registrace je nyní otevřena a je možná až do 15. prosince 2021. 

Tip: Nezapomeňte, že pro porotu je důležiitá shoda tématu akce s vybranou kategorií, dále inovativní nápady, inspirativní snímky z akce, zpětná vazba od účastníků a školitelů a také včas odevzdaný reporting o akci.

Registration is closed

 

Krok 2: Výběr poroty

Po předběžném výběru nejlepších akcí pro každou zemi místním partnerem TechSoup porota pečlivě vybere tři finalisty včetně vítězů v pěti kategoriích podle příslušných kritérií. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na víkendovém předávání cen.

Pozvánka na víkend Meet and Code Award a finanční odměna

Tři nejlepší akce z každé kategorie se stanou finalisty soutěže Meet and Code Award 2021. Dva zástupci neziskové organizace, která akce finalistů uspořádala, budou pozváni na víkendové předávání cen. Award Weekend se uskuteční na začátku roku 2021 v Evropě. Pět vítězných akcí obdrží každá finanční odměnu ve výši 2 000 EUR.