Newsletter

De Meet and Code Award-categorieën op een rijtje!

Vergeet niet dat u bij het aanvragen van onze beurzen ook kunt deelnemen aan de Meet and Code Award in 5 verschillende categorieën en u daarmee € 2000 kunt winnen!

#meetandcode #award
06.08.2020


De Meet and Code Award toont en beloont de meest succesvolle evenementideeën. Het doel is om anderen te inspireren om hetzelfde te doen in de volgende jaren, omdat digitaal leren cruciaal is in de hedendaagse realiteit. Alle vijf de categorieën van de Meet en Code Award 2020 zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG's), die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. 

Wat moet je daarover weten?

Meisjes doen aan IT!
Gendergelijkheid speelt een belangrijke rol in de moderne en inclusieve samenleving van vandaag. Deze prijscategorie heeft tot doel de genderkloof in de IT en de codering te helpen dichten. We zijn op zoek naar creatieve evenementen die genderstereotypen doorbreken en die meisjes in staat stellen om te coderen. Evenementen in deze categorie kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het opwekken van interesse en plezier in de programmering, met name onder meisjes, terwijl de ouders worden betrokken bij de bewustwording van gendervooroordelen in het onderwijs. In voorgaande jaren waren we ook al getuige van het coderen van moeders en dochters of het combineren van IT en theater. 

Diversiteit
Toewijding aan diversiteit is cruciaal voor individueel en organisatorisch succes, en door verschillende perspectieven te omarmen worden we sterker gemaakt door onze combinatie van cultuur, religieuze en etnische afkomst, leeftijd, geslacht en seksuele geaardheid. In de categorie Diversiteit zoeken we naar ideeën die kinderen en jongeren inspireren tot een wereld met gelijke kansen. We breiden dit ook uit naar mentale en fysieke capaciteiten en verschillende leef- en werkomstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op jeugdgevangenen, of zich richten op IT voor mensen met een visuele en auditieve beperking.

Code voor de planeet
Wist u dat u de bijen kunt volgen met behulp van moderne technologie? We zijn op zoek naar activiteiten die een combinatie zijn van codering en acties voor de planeet. Alle coderingsevenementen die de voorlichting over klimaatverandering verbeteren door middel van bewustmaking over dit onderwerp, leveren een waardevolle bijdrage aan SDG 13. Voorbeelden van evenementen in deze categorie kunnen betrekking hebben op het meten van luchtvervuiling of op instrumenten voor energie-efficiëntie. Het winnende idee van 2019 bood het ontwerpen en printen van koraalriffen in 3D aan. 

Gemeenschap
Een lokale gemeenschap is een vangnet voor de mensen. Gebeurtenissen uit deze categorie houden rekening met de lokale aspecten en gebruiken en denken na over de specifieke behoeften van de gemeenschap. De evenementen moeten op creatieve wijze de samenhang tussen mensen en buurten met vergelijkbare interesses en doelen bevorderen door middel van de passie voor "ontmoeten en coderen"! Evenementen in deze categorie kunnen bijvoorbeeld werken op een platform voor uw buurt. In voorgaande jaren hadden we voorbeelden van het creëren van buurtgidsen of het coderen van verkeerslichten voor mensen met een visuele beperking. 

Code voor Europa
Samenwerking is uiterst belangrijk, vooral als het gaat om het overwinnen van de moeilijkheden en uitdagingen die de EU-digitalisering met zich meebrengt. Deze nieuwe categorie, die nauw verbonden is met de SDG (United Nations Sustainable Development Goal) #17 Partnerships for the Goals, heeft tot doel grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven te initiëren en kinderen met verschillende achtergronden en locaties te verenigen door middel van Meet and Code-evenementen. Evenementen in deze categorie zijn onder andere: veilig en verantwoord online mediagebruik, kijken naar manieren waarop we kinderen en jongeren van verschillende nationaliteiten bij elkaar kunnen brengen, het aanpakken van desinformatie en het bestrijden van nepnieuws, en creatieve oplossingen voor de digitale uitdagingen van vandaag de dag in heel Europa.


De deelanme is open tot 10 september 2020. 

Wacht niet, vraag subsidies aan en maak kans op het winnen van 2000 euro door deel te nemen aan Meet and Code Award.