Newsletter

Python

Autorzy przygotowali dziesięć rozdziałów dotyczących nauki Pythona, z których dowiemy się podstawowych informacji na temat języka. Znajdziemy w nim zastosowania i przykłady użycia zewnętrznych bibliotek, które “otwierają drzwi do prawdziwego oblicza programowania”.


Link

http://davinci.mimuw.edu.pl/samouczek-python/python

Target groups

Youth (13-17), Young adults (18-24)

Content type

Other

Related topics

Programming languages

Level of difficulty of this content

Beginner, Medium