Newsletter

Обучение и забавление с DrawBot

Сдружение " Младежки инициативи Нестос"

Description В събитието ще участват учениците от ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско, които ще представят роботите художници пред ученици от съседни училища. DrawBot е удобен за използване в часовете по компютърно моделиране. Програмира се на български език. С него лесно се развиват способностите на учениците да сглобяват последователност от действия, да прилагат алгоритмично мислене, да управляват програмируеми устройства, да създават занимателни и обучителни игри, да разкриват творческия си потенциал. Дава възможност за междупредметни връзки с изобразителното изкуство, математиката и други предмети. Той е един добър помощник на учителя за по-атрактивно и ефективно предаване на необходимите знания и умения на малките деца. Под формата на игра с робота учениците учат и се забавляват едновременно.


Location

Age group 8 - 14

Difficulty

Type Offline-Event

Date 18.10.2019    13:00 - 14:30

Address ул.Първа
2792 с.Конарско

Max. Participants 40 You want to take part in? Please contact our local contact person.

Participation is free.
Meet and Code Award award2019.category2.title

Contact Сдружение " Младежки инициативи Нестос" Website: Вахиде Кьорова
Mail of contact person: vahidekiorova@abv.bg

Share on Social Media