Понякога всичко от което се нуждаем е малко вдъхновение

През 2018 г., Проф. Виорел Мускас, който преподава компютри в гимназия „Аурел Лазар” в Орадеа, Румъния, решава да осъществи своята мечта - програмирането и астрономията, като разпали у учениците си лювопитство към тези науки.Най-голямо удоволствие ми доставя ентусиазмът на учениците ми, когато те настояват за по-чести срещи в клуба. Освен това за мен е лично постижение да управявам проект от такъв мащаб. Виорел Мускас

Опитай

След като прочита за възможността, която дава "Запознайте се и програмирайте", той впрегва изобретателността си и измисля две идеи за събития.

Едното събитие се нарича „Астро лагер - Астронавт за един ден”. Идеята е да се научат учениците да прилагат дигитални умения, като симулират някаква космическа мисия, в различни обучителни сценарии. Той се спира на тази идея, тъй като астрономията не е включена в училищната програма, а му е любима наука.

Другото събитие, което получава грант от "Запознайте се и програмирайте“ е Играй, Програмирай & Забавлявай се!, като предизвикателството е да се преподава програмиране чрез игри, използвайки Scratch, C++:, C#, Game Maker и Unity!

Така започва всичко.

Направи нещо повече

Учениците са запленени и обратната връзка е много положителна.

Един ученик казва, „Иска ми се това да не е само еднократна възможност да научим нещо ново и интересно в училище.” Това укоражава ментора да направи още за своите ученици.

Неговият опит от "Запознайте се и програмирайте" му дава кураж да кандидатства за финансиране от Фонд Predau Viitor, (първият акселератор на компютърното обучение в Румъния разработен от Asociația TechSoup). Идеята е да се създаде компютърен клуб като дейностите апробирани в седмицата на програмирането да се представят в по-структуриран вид. По този начин, с един допълнителен грант под 1.000 евро, той създава RoboCode, първият клуб по роботика и ИТ в гимназията „Aurel Lazăr”.

Учениците, които са се записали в клуба се учат да прилагат мини-проекти по роботика и да създават компютърни игри. 75% от членовете на клуба вярват, че могат да създават проекти по роботика сами, с помощта на Arduino board.

Бъди #Супер Учител

Тази година той успешно кандидатства отново за грант от "Запознайте се и програмирайте" с две събития насочени към актуални проблеми в общността - автоматизирано водоснабяване и рециклиране: RoboCODE Watering и RoboCODE Recycles. И двете събития са през Клуб RoboCode.

Дигиталните технологии са навсякъде в живота ни. Новите поколения имат достъп до тези технологии дори преди да се научат да четат и пишат. Тези технологии трябва да се използват в училищата от всички ученици. Убеден съм, че в недалечното бъдеще ще се научим как да развиваме дигиталните си умения в много ранна възраст. Виорел Мускас

Проф. Виорел Мускас се е посветил на каузата да направи учебния процес възможжно най-подходящ за нуждите на бъдещето. Той е #Супер Учител, който помага на тинейджърите да станат #Супер Ученици, които да реализират #Супер Проекти.

#meetandcode #codeEU #SAP4Good #AsociatiaTechsoup