Може ли програмирането да е път към ресоциализация

“Искахме тези млади хора с противообществени прояви не само да открият програмирането, но заедно с него и един цял нов свят, където има възможност да се живее с достойнство благодарение на собствените умения и способности,” казва Васил Кома, Изпълнителен Директор на Фондация ВЕТЕРАН от Украйна. Миналата година фондацията организира събитие по линия на "Запознайте се и програмирайте" за 25 младежи с криминални досиета от Образователна колония Кременчуг, които за пръв път през живоата си се срещнаха с програмирането.

Фондация ВЕТЕРАН от Харков, Украйна, работи от 18 години. Получиха финансиране по линия на "Запознайте се и програмирайте" за организиране на това събитие. Фондацията не само организира едно вдъхновяващо събитие, но също така бе удостоена от журито с награда в категория "Многообразие".

“Професия програмист – стъпка в бъдещето” събитие организирано от Фондация ВЕТЕРАН.

Защо програмиране?

Фондация ВЕТЕРАН оказва подкрепа на млади хора в неравностойно положение и им дава надежда за бъдещето. Всички служители на фондацията познават много добре предизивикателствата пред които са изправени младежите в неравностойно положение. Фондацията кандидатства за грант за организиране на среща на младежите от трудово възпитателната колония с ИТ специалисти.

“Искахме тези млади хора с противообществени прояви не само да открият програмирането, но заедно с него и един цял нов свят, където има възможност да се живее с достойнство благодарение на собствените умения и способности.” Васил Кома, Изп. Директор на Фондация ВЕТЕРАН Украйна

Валентина Велтен, Министерство на правосъдието на Украйна и Светлана Шуваева, доброволец и координатор на събитието по време на получаване на наградите "Запознайте се и програмирайте" снимка Саша Хаук

За кого?

За всички участници това беше първо съприкосновение с дигиталното обучение. Те се срещнаха с професионални програмисти, да говорят с тях за работата им. По време на обучението, тинейджърите се запознаха с програмния език Скрач, както и с някои основни математически модели.

Какво се промени?

За някои от младежите това събитие на "Запознайте се и програмирайте" ще промени изцяло живота им. Те сериозно се замислят в бъдеще да се обучават и занимават с ИТ.

„Дадоха ни се много практически умения. Толкова съм въодушевен! Знам, че щом изляза от тук искам да се занимавам с програмиране.” Кирил Шляхов, ученик от колонията в Кременчуг

„Надявам се това обучение да отвори много нови възможности за тези младежи в посока тяхното професионално развитие. Важно е те да се чувстват уверени и да се концентрират върху това, какво искат да постигнат в живота. Макар и те да имат тежко и лошо минало, важно е да усвоят добра професия, да създаът семейства и да се реинтегрират в обществото.” Сайко Александър, Директор на трудово-изправителната колония Кременчуг

Екипът зад събитието: Васил Кома, Изп. Директор на Фондация ВЕТЕРАН Украйна, Светлана Шуваева, доброволец и координатор на събитието, Фондация ВЕТЕРАН: Георги Романов, Министерство на правосъдието на Украйна, Валентина Велтен, Министерство на правосъдието на Украйна.