Newsletter

Регистрирайте вашата организация и заявете вашето събитие

Вие сте неправителствена организация, регистрирана по закона за ЮЛНЦ и бихте желали да организирате събитие за програмиране за млади хора на възраст между 8 и 24 години. Имате ли вече конкретна идея? Тогава сте готови да започнете като регистрирате вашата организация! При регистрацията е необходимо да приложите съдебно решение и актуално състояние на вашата организация (в случай, че не сте се пререгистрирали в Търговския регистър) или линк към регистрацията на вашата организация в Търговския регистър (в случай, че вече сте се пререгистрирали). При регистрация е необходимо да предоставите още банковите данни на вашата организация: име на банката, IBAN и BIC.

Първата стъпка е да регистрирате вашата неправителствена организация и да създадете потребителско име и парола. Това ще ви позволи да влизате отново в платформата и да регистрирате своето/своите събитие/събития. Предложеното от вас събитие ще бъде разгледано в съответствие с утвърдените критерии и ще бъдете информирани посредством елeктронна поща за взетото решение в рамките на 4 седмици!

Регистрирай се!

Регистрацията и подаването на събития за "Запознайте се и Програмирайте" включва следните четири стъпки: 

  1. Създавене на акаунт: Моля изберете си потребителско име и парола. Това ще ви позволи да се вписвате на по-късен етап в сайта и да управлявате акаунта си. 

  1. Свържете акаунта си с НПО: Само нестопански организации в обществена полза могат да подават идеи за събития по "Запознайте се и Програмирайте". Статута на НПО ще се валидира от Фондация Работилница за Граждански Инициативи. За да приключите успешно валидирането, трябва да се регистрирате на платформата TechSoup България - https://www.techsoup.bg и да получите от там знак за валидиране. 

    • Ако организацията ви вече е регистрирана в България, моля впишете се с акаунта си там и получете знак за валидиране, за да продължите.  

    • Ако сте нова организация за платформата на TechSoup България -, моля следвайте указанията за регистрация и след като бъдете валидирани се върнете на страницата на "Запознайте се и Програмирайте" с вашия знак за валидиране. Моля имайте предвид, че за да се регистрирате в TechSoup България е необходимо да приложите съдебно решение и актуално състояние на вашата организация (в случай, че не сте се пререгистрирали в Търговския регистър) или линк към регистрацията на вашата организация в Търговския регистър (в случай, че вече сте се пререгистрирали). Обработването на документите ви там може да отнеме няколко дни.  

  2. Финализирайте профила на вашата организация: Ние изискваме още малко информация за вашата организация включително банковите данни на вашата организация: име на банката, IBAN и BIC.

  3. Подайте една или няколко идеи за събития: За да подадете събитие по инициативата моля подгответе подробно описание на предлаганото събитие, актуални данни за контакт и снимка, която изразява идеята за събитието.  

Предложеното от вас събитие/я ще бъде разгледано в съответствие с приетите критерии и ще ви известим по електронна поща за взетото решение. 

Моля имайте предвид: "Запознайте се и Програмирайте" 2021 ще финансира само онлайн събития.  

Регистрирай се сега или влезте в профила си