Регистрирайте вашата организация и заявете вашето събитие

Вие сте неправителствена организация, регистрирана по закона за ЮЛНЦ и бихте желали да организирате събитие за програмиране за млади хора на възраст между 8 и 24 години. Вашето събитие може да бъде работилница, хакатон или друг формат – няма ограничения за вашето въображение. Имате ли вече идея? Тогава сте готови да започнете като регистрирате вашата организация! При регистрацията е необходимо да приложите съдебно решение и актуално състояние на вашата организация (в случай, че не сте се пререгистрирали в Търговския регистър) или линк към регистрацията на вашата организация в Търговския регистър (в случай, че вече сте се пререгистрирали). При регистрация е необходимо да предоставите още банковите данни на вашата организация: име на банката, IBAN и BIC.

Първата стъпка е да регистрирате вашата неправителствена организация и да създадете потребителско име и парола. Това ще ви позволи да влизате отново в платформата и да регистрирате своето/своите събитие/събития. Предложеното от вас събитие ще бъде разгледано в съответствие с утвърдените критерии и ще бъдете информирани посредством ел. поща за взетото решение.