Newsletter

онлайн семинар: от офлайн към онлайн

Знаем, че онлайн обучението изглежда сложно отначало, затова тази година сме ви подготвили набор от инструменти, с които да го направим по-лесно.

#online #seminar
31.07.2020

„Запознайте се и Програмирайте“ ще се проведе изцяло онлайн тази година. Ето защо искаме да помогнем на участниците да направят прехода възможно най-лесно и безпроблемно. За тази цел сме ви подготвили наръчник:
Вторник, 4-ти август, бихме искали да ви поканим за втори онлайн семинар "От офлайн към онлайн: как да програмираме виртуално". В този интерактивен семинар първо даваме кратка информация за наскоро публикуваното ръководство, което съдържа широк поглед върху най-важните въпроси, свързани с провеждането на онлайн семинари.  
Но второ и още по-важно с оглед на скоро започващите събития от  "Запознайте се и Програмирайте 2020", е да отговорим на вашите въпроси и предизвикателства в съвместните дискусии, за да се учим един от друг в тази велика мрежа. Активното участие е горещо приветствано, затова моля, погответе вашите въпроси!