Newsletter

Научете повече за наградите и категориите

Важно е да знаете, че кандидатсвайки със събитие вие може да се съзтезавате и за наградите на Запознайте се и Програмирайте в 5 категории и да спечелите 2000 евро!

#meetandcode #award
06.08.2020


Наградата "Запознайте се и Програмирайте" има за цел да отличи най-успешните идеи за събития. Целта е да се вдъхновят и другите да направят същото през следващите години, защото цифровото образование е от решаващо значение в съвременната реалност. Всички пет категории на наградите " Запознайте се и Програмирайте 2020" са съобразени с целите за устойчиво развитие (ЦУР), посочени от ООН.  
Какво трябва да знаете за тях?
И момичетата програмират. Темата за равните възможности и равенството на половете играе важна роля в съвременното общество. Тази категория цели да преодолее съществуващите различия между половете в областта на ИТ и програмирането. Търсим креативни идеи, които разчупват стереотипите и дават равни възможности на момичетата да програмират. Примери за събития в тази категория може да са: „Майки и дъщери програмиарат" или „Комбиниране на ИТ с театър!"
Многообразие. Само един разнообразен и всеобхватен свят може да осигури нашето бъдеще. В категорията „Многообразие“ ние търсим най-добрите идеи за събития, които да вдъхновят децата и младите хора не само за ИТ и програмиране, но също така и за един свят с равни възможности и толерантност. Имаме предвид многообразието на културни, религиозни и етнически корени, възраст, пол, сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване, умствени и физически способности и различни условия на живот и труд. Тези събития може да са фокусирани върху младежи с дивиентно поведение или използването на ИТ за хора със зрителни и слухови разстройства.
Код за планетата. Ние търсим идеи за хакатони, забавни вечери на програмирането или други събития, които съчетават програмиране и действия за защита на планетата. Всички подобни събития, които допринасят за повишаване на информираността относно изменението на климата са ценен принос към 13-та цел за устойчиво развитие. Събития в тази категория например може да са насочени към измерване на замърсяването на въздуха или към инструменти за енергийна ефективност. Победител за 2019 в тази категория стана проект за 3Д печат на коралови рифове.
Код за местната общност. Събитията от тази категория трябва да са съобразени с местните специфики и обичаи и да отчитат специфичните нужди на общността. Събитията трябва да сближават хората с еднакви цели, интереси и местоживеене, така че да „се запознаят и програмират" заедно! Събитията в тази категория например може да са насочени към разработване на платформа за вашия квартал.
Код за Европа. Тясно свързана с целите на ООН за устойчиво развитие. Тази нова категория се стреми да развива трансграничното сътруднничество между НПО в ЕС. Целта е да се "съберат заедно" в едно оналйн събитие деца и младежи от различни националности.
Не чакайте, а заявете идея и опитайте да спечелите 2000 евро!