Newsletter

“Запознайте се и Програмирайте“ през годините

От 2017 г., “Запознайте се и Програмирайте“ дава възможност да се осъществят хиляди събития в цяла Европа, които разпалват интереса на децата и младите хора на възраст от 8 до 24 г. към дигиталните умения.

Научете повече за историята на “Запознайте се и Програмирайте“, както и наградите по програмата:

“Запознайте се и Програмирайте“ 2020 г.Награди “Запознайте се и Програмирайте“ за 2020 г.“Запознайте се и Програмирайте“ 2019 г.Награди “Запознайте се и Програмирайте“ за 2019 г.“Запознайте се и Програмирайте“ 2018 г.Награди “Запознайте се и Програмирайте“ за 2018 г.“Запознайте се и Програмирайте“ 2017 г.