Newsletter

Python

Autorzy przygotowali dziesięć rozdziałów dotyczących nauki Pythona, z których dowiemy się podstawowych informacji na temat języka. Znajdziemy w nim zastosowania i przykłady użycia zewnętrznych bibliotek, które “otwierają drzwi do prawdziwego oblicza programowania”.


Линк

http://davinci.mimuw.edu.pl/samouczek-python/python

Целеви групи

Младежи (13-17), Млади хора (18-24)

Вид съдържание

Други

Свързани теми

Език за програмиране

Ниво на трудност на това съдържание

Начинаещ, Средно ниво