Newsletter

Sience on Stage / Наука на Сцената

Предложените примерни теми и уроци са изключително полезни за развитие на логическото мислене и въображението на учениците, но още по-полезни са те за учителите. Учебните единици предоставят уникално обобщение на примери от практиката от цяла Европа за това как да се интегрират новите технологии и смартфоните в ежедневната училищна практика.