Помощ


Имате ли нужда от помощ? Нямате идеи за събития? Или, имате идея, но не знаете кое е най-важното за организацията на едно събитие?

Можете да откриете много полезни ресурси, презентации, инструменти и линкове на Английски и Български език за различните етапи на обучение по програмиране - от начинаещи до напреднали – на „Запознайте се и Програмирайте“ Inspiration Library.


Вашето местно лице за контакт:

Имате ли въпроси относно „Запознайте се и Програмирайте“ или се нуждаете от помощ при регистрацията на вашата организация иии събитие? Моля свържете се с ФРГИ /партньор на инициативата за България/. Ние ще отговорим на въпросите ви във възможно най-кратък срок.

Фондация Работилница за Граждански Инициативи 
bulgaria@meet-and-code.org
bulgaria@meet-and-code.org


Технически проблеми?

Ако имате някакви технически проблеми или въпроси, свържете се с нас на support@meet-and-code.org (English only!).