Newsletter

Запознайте се и програмирайте - Често задавани въпроси

Грантовете по „Запознайте се и програмирайте“ се предоставят само на организации с нестопанска цел, често наричани и неправителствени организации (НПО). За целта трябва да регистрирате вашата организация тук на уебсайта на "Запознайте се и програмирайте". За да бъде валидиран вашият статут на организация с нестопаанска цел (НПО), ще бъдете пренасочени към платформата на ТехСуп България. След като успешно сте регистрирали и получили валидиране на организацията си там, ще ви се генерира знак за валидиране, за да завършите регистрацията на сайта на "Запознайте се и програмирайте". Ако сте участвали със събитие миналата година ще можете да се логнете в акаунта си, след което обаче ще трябва да се превалидирате като вземете нов знак за валидиране от ТехСуп. След което ще можете да подадете нови идеи за събития на този сайт и да вземете участие в "Запознайте се и програмирайте" тази година!
Вашата организация трябва да е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и да има валидиран профил в сайта на TechSoup, за да има възможност да участва в "Запознайте се и програмирайте".

За да идентифицирате и валидирате статута на вашата организация с нестопанска цел, е необходимо да получите знак за валидиране от TechSoup България.

Ако вече сте регистрирани в сайта на TechSoup България, моля влезте в профила си на техния уебсайт и получете знак за валидиране.
Ако не сте регистрирани в сайта на TechSoup България, моля кликнете по-долу, за да се регистрирате и следвайте указаните стъпки.

За да получите повече информация и се регистрирате сега, кликнете тук.
Вашето предложение за събитие трябва да отговаря на следните критерии: Идеята за събитие трябва да вдъхновява младите хора да се занимават с технологии и програмиране.

Събитието трябва да се реализира между 1 септември и 31 октомври 2020 г. • Целевата аудитория са деца и младежи между 8 и 24 години. • Участието за тях трябва да бъде безплатно. Отговарящи на условията кандидати: само НПО могат да представят идеите си чрез уебсайта "Запознайте се и Програмирайте". Поради пандемията от Covid-19, трябваше да адаптираме стратегията си за финансиране. В допълнение към основните изисквания, за тази година важат следните правила: • Всички идеи за събития трябва да бъдат изпълнени виртуално. • Събитието трябва да бъде планирано за минимум 90 минути време. Този период от време може да бъде реализиран в рамките на една сесия или може да бъде разделен на няколко сесии. • Събитията трябва да бъдат за минимум 10 участници. • Форматът на събитията може да бъде събитие в реално време, например уебинар или виртуален семинар за кодиране или под формата на учебен материал със задължително взаимодействие с участниците, например масивен отворен онлайн курс по програмиране задочно с възможност за въпроси и отговори онлайн. С промяната във формата, ние също искаме да ви предоставим насоки за това как можете да използвате финансирнето тази година. Моля, имайте предвид, че финансирането може да се използва само за разходи, свързани със събития, т.е. • хонорар/възнаграждение за обучител • лиценз за онлайн учебни инструменти • учебни материали за участниците, включително за доставка на работни материали или хардуер • комуникация за достигане до потенциални участници, например брошура, постер, онлайн маркетинг • професионална външна поддръжка за осъществяване на онлайн събитие, например техническа поддръжка • наемане на необходимо пространство свързано с например техническа инфраструктура.

Ако вашето предложение отговаря на всички горепосочени критерии, ще бъде допустнато до оценяване. След като го подадете, ще получите отговор в рамките на четири седмици.
Представлявам библиотека:
Ако имате статут на организация с нестопанска цел (НПО), можете да кандидатствате за финансиране. Ако не сте сигурни, обърнете се към лицето за контакт във вашата страна. Ако нямате такъв статут, ще е нужно да намерите такава организация, която да поеме ролята на ваш партньор.

Желая да организирам събитие като частно лице:
В такъв слуай изискването е да намерите организация с нестопанска цел, която да е ваш партньор.
Моля, обърнете внимание, че безвъзмездните средства по тази програма се предоставят само на организации с нестопанска цел (НПО). По принцип училищата имат настоятелство, с което могат да се регистрират в "Запознайте се и програмирайте". Освен това е възможно да се намери НПО като партньор при провеждане на събитието. След като се регистрирате, можете да подадете вашето предложение за събитие и да проведете събитието като част от училищен урок. Ако все още не разполагате с учебен план за следващите месеци, можете да посочите приблизително време, в което смятате, че събитието може да се проведе в рамките на вашите уроци.

При подаване на вашето предложение за събитие можете да изберете опцията „Събитието е напълно резервирано”. Това ще означава, че няма други, освен вашите ученици, които ще участват в събитието.
Споделете идеята си с вашите родители, учители, библиотекар или представител на местна НПО! Ако имате нужда от наша подкрепа, кажете им и за инициативата "Запознайте се и програмирайте". Можете да намерите полезни ресурси/материали, които да използвате по време на вашето събитие, в нашата Inspiration Library.
Да! Можете да подадете колкото искате различни идеи. Моля да вземете предвид, че всяко събитие трябва да е различно по съдържание.
Регистрацията за „Запознайте се и програмирайте“ - 2020 е отворена от 01.07.2020 до 22.09.2020. Ще трябва да подадете вашето предложение за събитие през този период, в противен случай не бихте могли да участвате.
Ще получите отговор в рамките на четири седмици след подаване на идеята.
Ще получите имейл за потвърждение с банковите данни, които сте посочили, когато сте се регистрирали. След като проверите тази информация, ФРГИ ще подготви договор за целево финансиране. Договорът ще бъде изпратен на организацията Ви в два екземпляра, подписан от представител на ФРГИ. Вие трябва да подпишете двете копия и да върнете едно от тях на ФРГИ. След като Вашето копие пристигне в офиса на ФРГИ, средствата за финансиране ще бъдат преведени в съответствие с клаузите на договора.

След което организирането на успешно събитие е във ваши ръце! Може да намерите полезна информация в Inspiration Library съдействие за комуникация и ползване на материали в системата, тук.
Всяка финансирана неправителствена организация е задължена да отговори на въпросника за отчитане в рамките на 48 часа след приключване на съответното събитие, както и да изготви финансов отчет до 14 дни след края на събитието. Проучването се състои от два въпросника, един преди и един след събитието. За всяка организация има по едно проучване, независимо от броя на събитията. Проучването ще бъде изпратено на имейл адреса на лицето за контакт на всяко събитие, което е предоставено преди 1 септември 2020 г. В допълнение към отчитането, има анкета на участниците, насочена към участниците в събитието. Молим ви да проведете тази анкета с участниците в началото и края на събитието

Повече за условията и изискванията, моля кликнете тук.
Inspiration Library на „Запознайте се и програмирайте“ ви предлага широк спектър от идеи и методи за организиране на вашето събитие. Съветваме Ви също така да разгледате събития, вече регистрирани и проведени, за да получите повече информация тук.
Ако желаете да популяризирате вашето събитие по "Запознайте се и програмирайте", можете да направите това чрез социалните медии, като използвате хаштаговете: #meetandcode #codeEU #SAP4Good. Събитията в сайта могат да се споделят директно чрез иконите на социалните медии.

Ако събитието ви е одобрено, скоро след това ще получите чрез имейл въвеждащ информационен пакет, който ще съдържа насоки за комуникация, графики и идеи, които да ви помогнат да популяризирате вашето събитие. Можете и да изтеглите пакета директно от нашия уебсайт по всяко време. Просто влезте в сайта "Запознайте се и програмирайте" и отидете в секция "Изтегляния".
Да! Отидете във вашата страница за споделяне на истории, където ще намерите просто ръководство как да опишете вашата история и да я изпратите на лицето за контакт във вашата страна. Историята трябва да бъде на английски, но ако искате, можете да включите и версията на български. Ако ни изпратите цялата необходима информация, ще се радваме да споделим успеха ви в двете езикови версии!

Ако желаете да ни изпратите снимки или видеоклипове, Ви молим да ни предоставите писмена декларация, че сте получили съгласие от участниците в събитието, преди да споделите историята си на нашия уебсайт. Формата за тази декларация можете да намерите като прикачен файл в ръководството. Преди да направите това, трябва да получите подходящо съгласие от участниците или в случай на деца - от техния законен настойник, за да споделяте въпросните изображения публично. Можете да намерите формата за писмено съгласие в секцията „Изтегляния“, след като влезете в уебсайта „Запознайте се и програмирайте“.