Newsletter

Първи стъпки във визуализацията на данни с Python и Plotly

Podobri

Описание **Какъв материал методи и ресурси се използват?
- Теория на визуализирането на данни;
- Създаване на графики с помощта на Python и Plotly и предимствата им пред софтуерите за визуализиране на данни;
- Запознаване с Jupyter Notebook като среда за анализ и визуализиране на данни
Цели:
- Запознаване на аудиторията с основните правила и принципи при визуализиране на данни;
- Разглеждане на няколко от най-популярните и използваеми видове визуализация на данни - line charts, bar charts, scatter plots, maps, heatmaps и други (ще се изберат окончателно по-късно);
- Ще бъдат показани чести грешки и заблуди, които често могат да провалят една графика, както и ще бъдат обсъдени предимствата на създаването на графики с помощта на код, вместо използването на софтуер за визуализация на данни (като Tableau, PowerBI, Qlik)
- Практическа част – след запознаването с теорията ще бъде показано как се създават някои от графиките споделени по-рано с помощта на Python и графичните библиотеки на Plotly в предварително подготвен Jupyter Notebook, който ще бъде споделен с участниците. Целта е в края на събитието участниците да могат да създават базисни графики с Plotly.


Възрастова група 16 - 25

Трудност

Вид Онлайн събитие

Дата 28.10.2022    19:00 - 21:00

Макс. брой участници 30 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно


Контакт Podobri Уеб-страница: podobri.org
Електронна поща на лице за контакт: contact@podobri.org

Споделяне в социални медии