Newsletter

Първи стъпки в програмиранетото

ELITA Assosiation

Описание "Първи стъпки в програмирането " е безплатен уебинар, организиран от Сдружение "Елита". Уебинарът е подходящ за начинаещи деца на възраст от 6 до 9 г. , основното изискване към тях е да да имат достъп до компютър или таблет с интернет връзка. Уебинарът е разработен с помощта на интерактивни методи като онагледяване на учебният материал чрез презенация и игрови методи, целящи запознаване на най-малките програмисти с основните елементи на дигиталните устройства и как могат да създадат работещ, програмен код в платформата на Скрач. Целта е децата да получат базови познания за основните понятия в света на програмирането, развивайки умения за логическо и творческо мислене, и работа в екип. Малките програмисти ще стартират с въведение в „SCRATCH" и ще се опитат и да решат първите си задачи. Уебинарът цели представяне на ползите от програмирането и широкото му приложение в живота на човека, онагледявайки възможностите на прилагане на информационните технологии. Най-малките програмисти ще стартират и първите си задачи за програмиране, чрез работещ код за тях, с помощта на компютърният език „SCRATCH".

Възрастова група 8 - 9

Трудност

Вид Онлайн събитие

Дата 23.09.2022    17:30 - 19:00

Макс. брой участници 30 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно


Контакт ELITA Assosiation Уеб-страница: http://thesoundoftime.eu
Електронна поща на лице за контакт: petia_vass@abv.bg

Споделяне в социални медии