Newsletter

#ИнформираниЗаПрограмирането

National Foster Care Association

Описание НАПГ е гражданска организация на приемни родители. Ние полагаме грижи за повече от 500 деца на различна възраст, като 300 от тях са ученици. В рамките на събитието планираме да проведем специална видеопрожекция в София, в рамките на която да представим филм, посветен на програмирането, както и на безопасността за децата в интернет. След прожекцията ще направим дискусия с децата, в която ще обсъдим как програмирането променя живота ни и какви са опасностите в интернет, както и как децата да се пазят от тях. Досега НАПГ не е провеждала събития от подобен характер и за нас ще е предизвикателство да достигнем до децата и да им представим информация за програмирането на достъпен език. В събитието ще участват 20 деца на възраст между 11 и 15 години, които живеят на територията на столицата.

Възрастова група 11 - 15

Трудност

Вид Онлайн събитие

Дата 29.10.2022    15:00 - 17:30

Макс. брой участници 20 Събитието е изцяло запазено.


Контакт National Foster Care Association Уеб-страница: www.napg.eu
Електронна поща на лице за контакт: pr@napg.eu

Споделяне в социални медии