Newsletter

Програмиране с LEGO – EV3.

Bulgarski daritelski forum

Описание По време на събитието по Lego роботика учениците ще конструират базов робот по инструкция. Конструкцията на робота включва освен двигателите и два различни вида сензори-тъчсензор и ултрасоник. По време на заниманията ще се демонстрира блоково програмирането в средата на LEGOMINDSTORMS EV3, както се включват: блок за движение, блок за завой с един двигател, блок за звук, блок за дисплей и блок за изчакване. Участниците ще се запознаят със сензир за допир и ултразвуков сензор, като програмират действие на роботите за изпълнение на определени мисии по задания. Младежите ще работят в екипи по двама или трима, като цел на мероприятието е и да се научат да си сътрудничат по време на работата си по поставените задачи. Целта на събитието е чрез приложението на знанията си по математика и физика и усвояването на нови умения в областта на конструирането и програмирането, учениците да бъдат стимулирани да развият потенциала си в областта на програмирането и информационните технологии.Целевата група на събитието са участници от СУEE „Св. Константин Кирил - Философ“, гр. Русе на възраст 14-18 години. Общия брой очаквани участници са 20, разделени на две групи.

Възрастова група 14 - 17

Трудност

Вид Hybrid-Event

Дата 05.10.2022    11:00 - 12:00
12.10.2022    11:00 - 12:00
19.10.2022    11:00 - 12:00
26.10.2022    11:00 - 12:00

Макс. брой участници 20 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно


Контакт Bulgarski daritelski forum Уеб-страница: Донка Симеонова
Електронна поща на лице за контакт: simeonova.donka@gmail.com

Споделяне в социални медии