Newsletter

Многообразие

Bulgarski daritelski forum

Описание В рамките на час и половина учениците от трети и четвърти клас ще имат възможността да се запознаят отблизо с езика за програмиране на LEGO-Роботи – LEGOMINDSTORMS. В началото на събитието учителят по информационни технологии и роботика Венелин Николов ще изнесе лекция, посветена на роботиката и приложението на роботите в света на хората. Във втората част учениците първо ще построят робот по зададен модел и ще му добавят приставки, с които да се превърне в робот боец. След това ще направят автоматична програма за робота, който да участва в сумо борба. Целта е да се стреми да избута противниковия робот, като същевременно не пада от предварително направена конструкция.
Накрая всички ще имат възможността да видят изпълнението на роботите в сумо борбите.
Чрез инициативата учениците ще открият, че конструирането и програмирането на робот е нещо забавно, полезно и напълно достъпно за всички.Местоположение

Възрастова група 8 - 12

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 18.10.2022    16:00 - 17:30

Адрес
7200 Разград

Макс. брой участници 24 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно


Контакт Bulgarski daritelski forum Уеб-страница: Венелин Николов
Електронна поща на лице за контакт: venelindachkov@abv.bg

Споделяне в социални медии