Newsletter

#HACK | Boostup your idea to digital product

Nadácia SPŠE Prešov

Описание Túžite po budovaní digitálnych produktov? Na tomto hackathone posuniete svoj nápad v ceste za úspechom. Prakticky využijete svoje získané zručnosti z workshopov a pretavíte ich do vašej aplikácie.

Hackthon je zameraný na individuálnu alebo skupinovú prácu na vlastnom projekte s využitím získaných zručností. Účastníci majú počas hackathonu dostupnú mentoringovú podporu.

- Brainstorming
- User & Market Research
- Návrh Flowu Aplikácie
- Dizajn Wireframov
- Dizajn Prototypu
- Dizajn vizuálneho štýlu
- Development

Podujatie je zamerané pre záujemcov a začiatočníkov v oblasti vývoja digitálnych produktov vo veku 15-24 rokov.

Účastníci budú ocenení.

Registrácia bude zverejnená na https://boostup.sk.


Възрастова група 15 - 24

Трудност

Вид Онлайн събитие

Дата 21.10.2022    17:00 - 17:30
23.10.2022    14:00 - 16:00

Макс. брой участници 35 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно


Контакт Nadácia SPŠE Prešov Уеб-страница: https://boostup.sk
Електронна поща на лице за контакт: chovancova@spse-po.sk

Споделяне в социални медии