Newsletter

PythonGUI - Izrada grafičkog sučelja u Pythonu

Istraživački centar mladih

Описание Cilj radionice je pružiti praktična znanja programskog jezika Python koja se mogu koristiti za izradu aplikacija s grafičkim sučeljem. Tijekom radionice koristit ćemo biblioteku PySide6 kako bi izradili konkretne primjere aplikacija.

Koristiti ćemo platformu za online diskusiju te dodatne alate za koje će sudionici dobiti više detalja putem emaila nakon prijave. Potruditi ćemo se da radionica bude što više interaktivna te ćemo ponuditi male projekte koje sudionici mogu napraviti nakon radionice za bolje usvajanje znanja.

Ciljna grupa su učenici srednjih škola, no mogu se javiti i ostali zainteresirani.

Detalji o prijavi biti će objavljeni na stranici Istraživačkog centra mladih icm.hr, a svi materijali s radionice će biti naknadno javno dostupni na Github repozitoriju Istraživačkog centra mladih https://github.com/IstrazivackiCentarMladih


Възрастова група 15 - 24

Трудност

Вид Онлайн събитие

Дата 22.10.2021    14:30 - 16:00

Макс. брой участници 30 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно


Контакт Istraživački centar mladih Уеб-страница: http://icm.hr/
Електронна поща на лице за контакт: mail@icm.hr

Споделяне в социални медии