Newsletter

“С помощ от роботите – всички сме равни”

Bulgarski daritelski forum

Описание Участие ще вземат ученици от 5-7 клас. Учениците ще имат възможност да работят в екипи и да изследват нуждите на хората с двигателни, зрителни или слухови разстройства. В началото в залата на ОУ „Васил Левски“ град Разград всички ще изслушат беседата на училищният психолог Стела Ковачева за различията и нуждите на отделните хора. Учителят по информационни технологии Венелин Николов ще изнесе лекция на тема „Развитието на технологиите и ролята им за съвременния човек. Получавайки знания в областта на програмирането и роботиката, учениците ще имат възможност с помощта на лаптоп да потърсят и конструират прототип на механизъм с различни функционалности за хората. След това с помощта на лего конструктор да изобретят механизми или представки, които да закрепят на робот. Задача пред екипите ще бъде в рамките на три астрономически часа да влязат в ролята на изследователи, чиито робот с представки трябва да спомогне за нормално ежедневие и нужди на хора с различни разстройства. След като изследват конкретните необходимости на отделните нужди, учениците ще трябва да програмират роботите за по- голямо удобство на хората. След това ще опитат да програмират автоматизации на различни дейности.

Възрастова група 9 - 13

Трудност

Вид Онлайн събитие

Дата 18.10.2019    13:00 - 16:30

Макс. брой участници 50 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Diversity (многообразие)

Контакт Bulgarski daritelski forum Уеб-страница: www.vlevski.com
Електронна поща на лице за контакт: venelindachkov@abv.bg

Споделяне в социални медии