Newsletter

„И момичетата умеят да програмират игри и роботи”

Bulgarski daritelski forum

Описание Инициативата ще бъде разделена на две части: в първата момичетата ще работят на лаптоп на програмата Scrach, а във втората ще трябва първо да сглобят робот по конкретна схема и след това да го програмират да премине безопасно през поле с препятствия. Самото събитие ще се състои в залата на ОУ „Васил Левски“ град Разград с капацитет 100 души и 50 гости. В „И момичетата умеят да програмират игри и роботи” ще могат да участват момичета на възраст от 7 до 10 години не само от ОУ „Васил Левски“, но и от цялата Разградска област.. В деня на събитието всички участници и гости ще бъдат поканени в залата на ОУ „Васил Левски“ от училищното ръководство. В началото ще изнесе кратка беседа на тема: „Дигиталните технологии и програмирането“. След това стъпка по стъпка ще разясни как се програмира с помощта на програмата Scrach и как се създава една история. Всички момичета ще бъдат разделени на 9 отбора и ще трябва първо да сглобят по дадена схема робот и след това чрез програмиране на програмата LEGO-MINDSTORMS да го накарат да премине безопасно през поле с препятствия. В края всички участници ще получат сертификати.

Възрастова група 8 - 10

Трудност

Вид Онлайн събитие

Дата 11.10.2019    10:00 - 14:00

Макс. брой участници 50 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно


Контакт Bulgarski daritelski forum Уеб-страница: www.vlevski.com
Електронна поща на лице за контакт: venelindachkov@abv.bg

Споделяне в социални медии