Newsletter

LEGO роботика за всички!

Bulgarski daritelski forum

Описание По време на работилничката по Lego роботика учениците ще конструират базов робот по инструкция. Конструкцията на робота включва освен двигателите и тъчсензор. По време на заниманията ще се демонстрира блоково програмирането в средата на LEGOMINDSTORMS EV3, както се включват: блок за движение, блок за завой с един двигател, блок за звук, блок за дисплей и блок за изчакване. Участниците ще се запознаят със сензир за допир, като програмират действие на роботите за изпълнение на определени мисии по задания. Децата ще работят в екипи по двама или трима, като цел на мероприятието е и да се научат да си сътрудничат по време на работата си по поставените задачи. Целта на събитието е чрез приложението на знанията си по математика и физика и усвояването на нови умения в областта на конструирането и програмирането, децата да бъдат стимулирани да проявят интерес и развият потенциала си в областта на информатика и инженерните науки.
Събитието ще се състои от две части. Всяка част ше обхваща обучението на от 12 до 18 участници. Общият брой очаквани участници са от 20 до 36.Местоположение

Възрастова група 8 - 12

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 10.10.2019    12:00 - 14:00

Адрес ОУ „Никола Обретенов“,
Русе

Макс. брой участници 36 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Не участва

Контакт Bulgarski daritelski forum Уеб-страница: https://robopartans.com/member/donka-simeonova/
Електронна поща на лице за контакт: d.simeonova@robopartans.com

Споделяне в социални медии