Newsletter

Създаване на мобилно приложение с карта на занаятите в Добрич

Black Sea Centre of Excellence

Описание В рамките на един ден ще бъде проведено състезание за създаването на мобилно приложение с карта на „ремонтните” занаятчийски работилници в гр. Добрич.
Събитието си поставя следните цели:
- Да насърчи споделянето на знания, опит и съвети за намаляване на негативното човешко въздействие върху околната среда, а с това и върху собственото ни здраве чрез прилагане на принципите за „йерархия на отпадъка”;
- Да промотира сред учащите и общността местните занаяти и майстори;
- Да повиши инициативността и съпричастността на местната общност към дейности в подкрепа на устойчивото развитие на мястото, където живеем;
- Да насърчи връзката между човек и природа;
- Развиване на умения за работа в екип.
Преди обед ще бъдат демонстрирани под формата на практичен семинар възможностите на платформата App Inventor, а следобед ще се проведе състезанието. Участниците ще бъдат разделени в отбори по 3-ма. Ще бъдат излъчени победители според правилата в предварително обявен регламент и ще получат награда ваучер за включване в едногодишен курс по програмиране.Местоположение

Възрастова група 14 - 19

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 13.10.2019    10:00 - 17:00

Адрес бул. "Русия" 2-Е
9300 Добрич

Макс. брой участници 30 Събитието е изцяло запазено.
Награда Запознайте се и програмирайте Community (програмирането в полза на местната общност)

Контакт Black Sea Centre of Excellence Уеб-страница: http://leonardo-dobrich.com/
Електронна поща на лице за контакт: leonardodobrich@gmail.com

Споделяне в социални медии