Newsletter

РОБОТИКА в Тетово!

Bulgarski daritelski forum

Описание По време на работилничката по Lego роботика децата ще конструират базов роботи по инструкция. Участниците ще са разделени в две възрастови групи: първа група 2-3 клас и втора група от 4 до 7 клас. За първата възрастова група конструкцията ще включва двигатели за придвижване и един вид сензор. За втората възрастова група конструкцията ще включва освен двигателите и два различни вида сензори. По време на заниманията ще се демонстрира блоково програмирането в средата на LEGOMINDSTORMS EV3, както се включват: блок за движение, блок за завой с един двигател, блок за звук, блок за дисплей и блок за изчакване. Участниците ще се запознаят със сензир за допир, а при по-голямата възрастова група и ултразвуков сензор. Децата ще работят в екипи по двама или трима, като цел на мероприятието е и да се научат да си сътрудничат по време на работата си по поставените задачи. Целта на събитието е чрез приложението на знанията си по математика и физика и усвояването на нови умения в областта на конструирането и програмирането, децата да бъдат стимулирани да проявят интерес и развият потенциала си в областта на информатика и инженерните науки.


Местоположение

Възрастова група 8 - 14

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 08.10.2019    10:00 - 13:00

Адрес с. Тетово
Русе

Макс. брой участници 36 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Участва само в общественото гласуване

Контакт Bulgarski daritelski forum Уеб-страница: Донка Симеонова
Електронна поща на лице за контакт: d.simeonova@robopartans.com

Споделяне в социални медии