Newsletter

Да конструираме сортиращ Lego робот

Училищно настоятелство на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Описание Опазването на планетата и замърсяването на околната среда са важни теми, с които е наясно почти всеки жител на Земята. Въпреки това, ние хората често си позволяваме да изхвърляме боклук на произволни места или често домакинствата не събират разделно отпадъците си. Боклука, след като се изхвърли, отива в депа, където се сортира. Това сортиране може да се извършва от машини – роботи, които определят вида на отпадъка и го поставят в правилният контейнер.
В тази работилница ще си изобретим прототип на такава сортираща машина. Ще конструираме Lego робот, който сортира лего елементи по цвят и ще ги поставя на различни места в зависимост от цвета.
Ще положим основите на роботиката, алгоритмичното мислене и програмиране.Местоположение

Възрастова група 12 - 18

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 19.10.2019    10:00 - 12:00

Адрес бул. "Стефан Стамболов"№19
8000 Бургас

Макс. брой участници 20 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Code for the Planet (код за планетата)

Контакт Училищно настоятелство на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас Уеб-страница: https://pmgbs.com/
Електронна поща на лице за контакт: tanya_evt@yahoo.co.uk

Споделяне в социални медии