Newsletter

Е-общество без граници

Interactive media lab

Описание Събитието разчита и на добрия личен пример на ИТ специалисти, представители на различни етнически общности, установили се и реализирали се в София. Целта на събитието е изработването на базата на съвременните ИКТ на ефективен модел за развитие на съществуващите умения и качества на представителите на младежката общност от бежанци, а домакин е НБУ.
„Е-общество без граници“ ще спомогне за трансформирането на личния потенциал в реална професионална квалификация.
Фокусът на безплатното обучение пада върху HTML5, CSS3 и JavaScript. В процеса на обучение ще се разгледат и начините за изграждане на адаптивен дизайн, посредством Bootstrap и SASS, както и популярното “рязане” на сайтове (slicing), и усвояване на най-популярната CMS система - WordPress.
Уебдизайнът ще се изразява в работа с Adobe Photoshop, а в методологията са включени видео презентации, състезателен модул - работа по отбори от петима участници, самостоятелни творчески решения и дискусии между обучаемите и обучителите.
Преминалите обучението ще получат сертификат за придобити неформални компетенции в ИТ, а най-добре представилите се ще бъдат включени в изработването на платформа за социално предприемачество.Местоположение

Възрастова група 15 - 24

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 12.10.2019    11:00 - 15:30
13.10.2019    11:00 - 16:30

Адрес бул. Монтевидео № 21
1618 София

Макс. брой участници 25 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Diversity (многообразие)

Контакт Interactive media lab Уеб-страница: https://www.facebook.com/interactivemedialab.eu/
Електронна поща на лице за контакт: media.interactive.lab@gmail.com

Споделяне в социални медии