Newsletter

Budi na ti sa VI

Istraživačko-edukativni centar

Описание Događaj je namenjen studentkinjama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Vršcu. Dva su razloga koja su nas opredelila da izaberemo ovu ustanovu:
1. Školu pohađaju pretežno mlade osobe ženskog pola;
2. Škola je jedinstvena na široj teritoriji po tome što se nastava realizuje na tri jezika (srpskom, rumunskom i romskom).
Za učešće će oglašavanjem putem lokalnih medija biti pozvane i druge mlade osobe i ono ne isključuje prisustvo studenata i mladih ljudi muškog pola.
Događaj koji pripremamo predviđa kratko upoznavanje sa veštačkom inteligencijom (VI) i mogućnosti, ali i opasnosti nosi njen nastanak, posebno u oblasti obrazovanja. U tom smislu učesnice/učesnici će biti upounate/upoznati sa internet resursima koji će im olakšati razumevanje i mogućnosti primene VI (npr. https://www.guru99.com/artificial-intelligence-tutorial.html ).
Nakon ove aktivnosti predviđena je demonstracija rada edukativnog robota prilagođena uzrastu i interesovanjima učesnica/učesnika.
Volonteri su profesionalni edukatori/ce (profesori/ce) Visoke škole i profesor doc. dr Tomaž Bratina, profesor Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Mariboru (Slovenija).Местоположение

Възрастова група 13 - 24

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 14.10.2019    10:00 - 12:00
12.10.2019    10:00 - 16:00

Адрес Omladinski trg 1
26300 Vršac

Макс. брой участници 30-70 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Girls do IT! (и момичетата програмират!)

Контакт Istraživačko-edukativni centar Уеб-страница: rec.org.rs
Електронна поща на лице за контакт: jpivan@sezampro.rs

Споделяне в социални медии