Newsletter

FinchWorld

Geo Milev High School Board of Trustees

Описание Домакин на събитието ще бъде ЕГ „Гео Милев“, което разполага с обновени компютърни зали с по 15 съвременни компютъра.
Събитието ще бъде проведено с ученици на гимназията, които проявят интерес към него.
Провеждането на събитието ще оповестим и на сайта, който използвахме миналата година: http://meetandcode.mkirilova.com/
Като въведение учениците ще бъдат запознати с вида птици Finch, на който е кръстено устройството, което основно ще използваме, като по този начин ще насочим вниманието към животните и опазване на биоразнообразието. Ще бъдат предварително подготвени карти с различни застрашени от изчезване животни, за чието спасяване Finch ще трябва да изпълни някои мисии. Мисиите ще са екологични – като например движение напред назад 10 пъти, за да произведе екологично електричество, да светне в червено при повишаване на температурата с 1-2 градуса, преминаване по лабиринт до достигане до чаша с вода и други. Учениците ще работят в две групи.Местоположение

Възрастова група 14 - 19

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 16.10.2019    07:30 - 11:00

Адрес Независимост 21
9300 Добрич

Макс. брой участници 40 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Code for the Planet (код за планетата)

Контакт Geo Milev High School Board of Trustees Уеб-страница: http://mkirilova.com
Електронна поща на лице за контакт: eg.m.kirilova@gmail.com

Споделяне в социални медии